ภาษา:

ภาษากรีก

[el]

กลับไปยังภาษากรีก

หมวดหมู่: food

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfood