ภาษา:

กรีก

[el]

กลับไปยัง กรีก

 • การออกเสียงคำว่า γλιστεράδα γλιστεράδα
 • การออกเสียงคำว่า γλιστράδα γλιστράδα
 • การออกเสียงคำว่า γλίτζα γλίτζα
 • การออกเสียงคำว่า γλίντζα γλίντζα
 • การออกเสียงคำว่า γλίνη γλίνη
 • การออกเสียงคำว่า εφορία εφορία
 • การออกเสียงคำว่า γκλίνα γκλίνα
 • การออกเสียงคำว่า ζήλια ζήλια
 • การออกเสียงคำว่า εφορεία εφορεία
 • การออกเสียงคำว่า εταιρεία εταιρεία
 • การออกเสียงคำว่า εγχείρηση εγχείρηση
 • การออกเสียงคำว่า διαγγελία διαγγελία
 • การออกเสียงคำว่า ζάρα ζάρα
 • การออกเสียงคำว่า διατριβή διατριβή
 • การออกเสียงคำว่า γληγοράδα γληγοράδα
 • การออกเสียงคำว่า διωρία διωρία
 • การออกเสียงคำว่า διορία διορία
 • การออกเสียงคำว่า αγοραλογία αγοραλογία
 • การออกเสียงคำว่า διαφήμιση διαφήμιση
 • การออกเสียงคำว่า γόμα γόμα
 • การออกเสียงคำว่า υπερρεαλίστρια υπερρεαλίστρια
 • การออกเสียงคำว่า ντανταΐστρια ντανταΐστρια
 • การออกเสียงคำว่า νταντά νταντά
 • การออกเสียงคำว่า σουρεαλίστρια σουρεαλίστρια
 • การออกเสียงคำว่า φουτουρίστρια φουτουρίστρια
 • การออกเสียงคำว่า ξεφάντωση ξεφάντωση
 • การออกเสียงคำว่า γλετζού γλετζού
 • การออกเสียงคำว่า γλείφτρα γλείφτρα
 • การออกเสียงคำว่า βρόμα βρόμα
 • การออกเสียงคำว่า βραδιά βραδιά