ภาษา:

เยอรมัน

[de]

กลับไปยัง เยอรมัน

 • การออกเสียงคำว่า radieren radieren
 • การออกเสียงคำว่า Ente Ente
 • การออกเสียงคำว่า verabschieden verabschieden
 • การออกเสียงคำว่า stolzieren stolzieren
 • การออกเสียงคำว่า ändern ändern
 • การออกเสียงคำว่า lutschen lutschen
 • การออกเสียงคำว่า bereit bereit
 • การออกเสียงคำว่า berühren berühren
 • การออกเสียงคำว่า grausen grausen
 • การออกเสียงคำว่า lehren lehren
 • การออกเสียงคำว่า nottun nottun
 • การออกเสียงคำว่า spülen spülen
 • การออกเสียงคำว่า sack sack
 • การออกเสียงคำว่า aussprechen aussprechen
 • การออกเสียงคำว่า ausfüllen ausfüllen
 • การออกเสียงคำว่า entscheiden entscheiden
 • การออกเสียงคำว่า einbrechen einbrechen
 • การออกเสียงคำว่า zaubern zaubern
 • การออกเสียงคำว่า vermengen vermengen
 • การออกเสียงคำว่า schiffen schiffen
 • การออกเสียงคำว่า verringern verringern
 • การออกเสียงคำว่า geben geben
 • การออกเสียงคำว่า beabsichtigen beabsichtigen
 • การออกเสียงคำว่า schwingen schwingen
 • การออกเสียงคำว่า behüten behüten
 • การออกเสียงคำว่า rauben rauben
 • การออกเสียงคำว่า kommunizieren kommunizieren
 • การออกเสียงคำว่า zersplittern zersplittern
 • การออกเสียงคำว่า töten töten
 • การออกเสียงคำว่า lecken lecken