ภาษา:

เยอรมัน

[de]

กลับไปยัง เยอรมัน

 • การออกเสียงคำว่า Platz Platz
 • การออกเสียงคำว่า Plappert Plappert
 • การออกเสียงคำว่า van van
 • การออกเสียงคำว่า Pecht Pecht
 • การออกเสียงคำว่า Patsch Patsch
 • การออกเสียงคำว่า bit bit
 • การออกเสียงคำว่า array array
 • การออกเสียงคำว่า Paddel Paddel
 • การออกเสียงคำว่า pool pool
 • การออกเสียงคำว่า fete fete
 • การออกเสียงคำว่า umgehen (ausweichen) umgehen (ausweichen)
 • การออกเสียงคำว่า budget budget
 • การออกเสียงคำว่า Ihr trinkt Ihr trinkt
 • การออกเสียงคำว่า Er trinkt Er trinkt
 • การออกเสียงคำว่า korrigierte korrigierte
 • การออกเสียงคำว่า Moossen Moossen
 • การออกเสียงคำว่า winter winter
 • การออกเสียงคำว่า deglacieren deglacieren
 • การออกเสียงคำว่า türkieren türkieren
 • การออกเสียงคำว่า bridge bridge
 • การออกเสียงคำว่า do do
 • การออกเสียงคำว่า anchor anchor
 • การออกเสียงคำว่า Miessen Miessen
 • การออกเสียงคำว่า Metert Metert
 • การออกเสียงคำว่า queue queue
 • การออกเสียงคำว่า Meckert Meckert
 • การออกเสียงคำว่า Mauls Mauls
 • การออกเสียงคำว่า ausrangieren ausrangieren
 • การออกเสียงคำว่า röche röche
 • การออกเสียงคำว่า erschachern erschachern