ภาษา:

เยอรมัน

[de]

กลับไปยัง เยอรมัน

 • การออกเสียงคำว่า Carnotprozess Carnotprozess
 • การออกเสียงคำว่า Lagrange-Gleichung Lagrange-Gleichung
 • การออกเสียงคำว่า Parallelachsen-Theorem Parallelachsen-Theorem
 • การออกเสียงคำว่า Steinerscher Satz Steinerscher Satz
 • การออกเสียงคำว่า Lagrange-Funktion Lagrange-Funktion
 • การออกเสียงคำว่า anharmonisch anharmonisch
 • การออกเสียงคำว่า Carnotisierung Carnotisierung
 • การออกเสียงคำว่า Mohrscher Spannungskreis Mohrscher Spannungskreis
 • การออกเสียงคำว่า Froudezahl Froudezahl
 • การออกเสียงคำว่า Hadronspektroskopie Hadronspektroskopie
 • การออกเสียงคำว่า Kursachsen (noun plural) Kursachsen (noun plural)
 • การออกเสียงคำว่า Archimedisches Prinzip Archimedisches Prinzip
 • การออกเสียงคำว่า Hydrostatische Grundgleichung Hydrostatische Grundgleichung
 • การออกเสียงคำว่า Zugkrafthyperbel Zugkrafthyperbel
 • การออกเสียงคำว่า Bernoullische Energiegleichung Bernoullische Energiegleichung
 • การออกเสียงคำว่า d-Zustände d-Zustände
 • การออกเสียงคำว่า Plancksches Wirkungsquantum Plancksches Wirkungsquantum
 • การออกเสียงคำว่า atom atom
 • การออกเสียงคำว่า Poissonzahl Poissonzahl
 • การออกเสียงคำว่า Kf-Wert Kf-Wert
 • การออกเสียงคำว่า Raman-Spektroskopie Raman-Spektroskopie
 • การออกเสียงคำว่า Aeroakustik Aeroakustik
 • การออกเสียงคำว่า zentrifugal zentrifugal
 • การออกเสียงคำว่า Braunsche Röhre Braunsche Röhre
 • การออกเสียงคำว่า remanent remanent
 • การออกเสียงคำว่า boson boson
 • การออกเสียงคำว่า Kirchhoffsches Strahlungsgesetz Kirchhoffsches Strahlungsgesetz
 • การออกเสียงคำว่า sd-Wert sd-Wert
 • การออกเสียงคำว่า Loschmidt-Konstante Loschmidt-Konstante
 • การออกเสียงคำว่า Planck-Konstante Planck-Konstante