ภาษา:

เยอรมัน

[de]

กลับไปยัง เยอรมัน

 • การออกเสียงคำว่า Koprophagin Koprophagin
 • การออกเสียงคำว่า Teresa Teresa
 • การออกเสียงคำว่า Grant Grant
 • การออกเสียงคำว่า goss goss
 • การออกเสียงคำว่า Glatz Glatz
 • การออกเสียงคำว่า royal royal
 • การออกเสียงคำว่า Emilia Emilia
 • การออกเสียงคำว่า injektor injektor
 • การออกเสียงคำว่า Franky Franky
 • การออกเสียงคำว่า Europa Europa
 • การออกเสียงคำว่า Anna Anna
 • การออกเสียงคำว่า Nora Nora
 • การออกเสียงคำว่า las las
 • การออกเสียงคำว่า prodekan prodekan
 • การออกเสียงคำว่า rektorat rektorat
 • การออกเสียงคำว่า dekanat dekanat
 • การออกเสียงคำว่า kandidat kandidat
 • การออกเสียงคำว่า karneval karneval
 • การออกเสียงคำว่า gäng gäng
 • การออกเสียงคำว่า Protestant Protestant
 • การออกเสียงคำว่า Jan Jan
 • การออกเสียงคำว่า store store
 • การออกเสียงคำว่า Hanna Hanna
 • การออกเสียงคำว่า fritten fritten
 • การออกเสียงคำว่า frack frack
 • การออกเสียงคำว่า feil feil
 • การออกเสียงคำว่า talent talent
 • การออกเสียงคำว่า terroir terroir
 • การออกเสียงคำว่า information information
 • การออกเสียงคำว่า paranoia paranoia