ภาษา:

ภาษาเยอรมัน

[de]

กลับไปยังภาษาเยอรมัน

หมวดหมู่: noun

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnoun

 • การออกเสียง : ich ich
 • การออกเสียง : Eichhörnchen Eichhörnchen
 • การออกเสียง : haus haus
 • การออกเสียง : Katze Katze
 • การออกเสียง : hand hand
 • การออกเสียง : Chemie Chemie
 • การออกเสียง : Schwester Schwester
 • การออกเสียง : juli juli
 • การออกเสียง : Frau Frau
 • การออกเสียง : Liechtenstein Liechtenstein
 • การออกเสียง : Gesundheit Gesundheit
 • การออกเสียง : Brot Brot
 • การออกเสียง : weg weg
 • การออกเสียง : balkon balkon
 • การออกเสียง : auto auto
 • การออกเสียง : Doppelgänger Doppelgänger
 • การออกเสียง : Kirche Kirche
 • การออกเสียง : Herbst Herbst
 • การออกเสียง : Zeit Zeit
 • การออกเสียง : sehr sehr
 • การออกเสียง : Karlsruhe Karlsruhe
 • การออกเสียง : Schiff Schiff
 • การออกเสียง : bier bier
 • การออกเสียง : studium studium
 • การออกเสียง : Wien Wien
 • การออกเสียง : cousin cousin
 • การออกเสียง : Hoffnung Hoffnung
 • การออกเสียง : sein sein
 • การออกเสียง : Sonntag Sonntag
 • การออกเสียง : Mann Mann
 • การออกเสียง : junge junge
 • การออกเสียง : Gimpel Gimpel
 • การออกเสียง : Freitag Freitag
 • การออกเสียง : restaurant restaurant
 • การออกเสียง : büro büro
 • การออกเสียง : toilette toilette
 • การออกเสียง : bus bus
 • การออกเสียง : Adidas Adidas
 • การออกเสียง : Donnerstag Donnerstag
 • การออกเสียง : Montag Montag
 • การออกเสียง : markt markt
 • การออกเสียง : Europa Europa
 • การออกเสียง : gut gut
 • การออกเสียง : acht acht
 • การออกเสียง : Ingenieur Ingenieur
 • การออกเสียง : Familie Familie
 • การออกเสียง : Universität Universität
 • การออกเสียง : Buch Buch
 • การออกเสียง : tag tag
 • การออกเสียง : Führer Führer
 • การออกเสียง : Gespräch Gespräch
 • การออกเสียง : Pferd Pferd
 • การออกเสียง : Dienstag Dienstag
 • การออกเสียง : Jürgen Jürgen
 • การออกเสียง : alphabet alphabet
 • การออกเสียง : Polen Polen
 • การออกเสียง : Koch Koch
 • การออกเสียง : handy handy
 • การออกเสียง : winter winter
 • การออกเสียง : Mittwoch Mittwoch
 • การออกเสียง : Kultur Kultur
 • การออกเสียง : Samstag Samstag
 • การออกเสียง : Gott Gott
 • การออกเสียง : Schere Schere
 • การออกเสียง : Bahnhof Bahnhof
 • การออกเสียง : beton beton
 • การออกเสียง : Kleid Kleid
 • การออกเสียง : himmel himmel
 • การออกเสียง : berg berg
 • การออกเสียง : Mahnung Mahnung
 • การออกเสียง : Schnee Schnee
 • การออกเสียง : Jahrhundert Jahrhundert
 • การออกเสียง : post post
 • การออกเสียง : Fehler Fehler
 • การออกเสียง : heute heute
 • การออกเสียง : bis bis
 • การออกเสียง : haben haben
 • การออกเสียง : Ozean Ozean
 • การออกเสียง : wild wild
 • การออกเสียง : Dorf Dorf
 • การออกเสียง : Keller Keller
 • การออกเสียง : Kartoffel Kartoffel
 • การออกเสียง : Karpfen Karpfen
 • การออกเสียง : hose hose
 • การออกเสียง : Jacke Jacke
 • การออกเสียง : sport sport
 • การออกเสียง : Gewehr Gewehr
 • การออกเสียง : Kopf Kopf
 • การออกเสียง : chance chance
 • การออกเสียง : Hähnchen Hähnchen
 • การออกเสียง : Hebamme Hebamme
 • การออกเสียง : brief brief
 • การออกเสียง : alter alter
 • การออกเสียง : hals hals
 • การออกเสียง : Hurensohn Hurensohn
 • การออกเสียง : Handgelenk Handgelenk
 • การออกเสียง : person person
 • การออกเสียง : habe habe
 • การออกเสียง : was was
 • การออกเสียง : Hemd Hemd