ภาษา:

เยอรมัน

[de]

กลับไปยัง เยอรมัน

หมวดหมู่: noun

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnoun

 • การออกเสียงคำว่า ich ich
 • การออกเสียงคำว่า Eichhörnchen Eichhörnchen
 • การออกเสียงคำว่า haus haus
 • การออกเสียงคำว่า Katze Katze
 • การออกเสียงคำว่า hand hand
 • การออกเสียงคำว่า juli juli
 • การออกเสียงคำว่า Schwester Schwester
 • การออกเสียงคำว่า Chemie Chemie
 • การออกเสียงคำว่า Gesundheit Gesundheit
 • การออกเสียงคำว่า weg weg
 • การออกเสียงคำว่า Liechtenstein Liechtenstein
 • การออกเสียงคำว่า balkon balkon
 • การออกเสียงคำว่า Frau Frau
 • การออกเสียงคำว่า Doppelgänger Doppelgänger
 • การออกเสียงคำว่า auto auto
 • การออกเสียงคำว่า Kirche Kirche
 • การออกเสียงคำว่า studium studium
 • การออกเสียงคำว่า Zeit Zeit
 • การออกเสียงคำว่า Hoffnung Hoffnung
 • การออกเสียงคำว่า Herbst Herbst
 • การออกเสียงคำว่า Schiff Schiff
 • การออกเสียงคำว่า bier bier
 • การออกเสียงคำว่า Gimpel Gimpel
 • การออกเสียงคำว่า Karlsruhe Karlsruhe
 • การออกเสียงคำว่า Mann Mann
 • การออกเสียงคำว่า Sonntag Sonntag
 • การออกเสียงคำว่า büro büro
 • การออกเสียงคำว่า sein sein
 • การออกเสียงคำว่า Wien Wien
 • การออกเสียงคำว่า markt markt
 • การออกเสียงคำว่า bus bus
 • การออกเสียงคำว่า cousin cousin
 • การออกเสียงคำว่า sehr sehr
 • การออกเสียงคำว่า toilette toilette
 • การออกเสียงคำว่า alphabet alphabet
 • การออกเสียงคำว่า Freitag Freitag
 • การออกเสียงคำว่า Gespräch Gespräch
 • การออกเสียงคำว่า Donnerstag Donnerstag
 • การออกเสียงคำว่า gut gut
 • การออกเสียงคำว่า acht acht
 • การออกเสียงคำว่า Europa Europa
 • การออกเสียงคำว่า Polen Polen
 • การออกเสียงคำว่า Kultur Kultur
 • การออกเสียงคำว่า Mahnung Mahnung
 • การออกเสียงคำว่า beton beton
 • การออกเสียงคำว่า Universität Universität
 • การออกเสียงคำว่า Gott Gott
 • การออกเสียงคำว่า Kleid Kleid
 • การออกเสียงคำว่า handy handy
 • การออกเสียงคำว่า Montag Montag
 • การออกเสียงคำว่า Familie Familie
 • การออกเสียงคำว่า Jahrhundert Jahrhundert
 • การออกเสียงคำว่า post post
 • การออกเสียงคำว่า restaurant restaurant
 • การออกเสียงคำว่า junge junge
 • การออกเสียงคำว่า tag tag
 • การออกเสียงคำว่า Karpfen Karpfen
 • การออกเสียงคำว่า wild wild
 • การออกเสียงคำว่า Jürgen Jürgen
 • การออกเสียงคำว่า Ozean Ozean
 • การออกเสียงคำว่า Keller Keller
 • การออกเสียงคำว่า bis bis
 • การออกเสียงคำว่า winter winter
 • การออกเสียงคำว่า Dienstag Dienstag
 • การออกเสียงคำว่า Dorf Dorf
 • การออกเสียงคำว่า Koch Koch
 • การออกเสียงคำว่า Fehler Fehler
 • การออกเสียงคำว่า himmel himmel
 • การออกเสียงคำว่า Bahnhof Bahnhof
 • การออกเสียงคำว่า Ingenieur Ingenieur
 • การออกเสียงคำว่า hose hose
 • การออกเสียงคำว่า berg berg
 • การออกเสียงคำว่า Schere Schere
 • การออกเสียงคำว่า brief brief
 • การออกเสียงคำว่า Hebamme Hebamme
 • การออกเสียงคำว่า Handgelenk Handgelenk
 • การออกเสียงคำว่า Buch Buch
 • การออกเสียงคำว่า Jacke Jacke
 • การออกเสียงคำว่า Großvater Großvater
 • การออกเสียงคำว่า Samstag Samstag
 • การออกเสียงคำว่า Brot Brot
 • การออกเสียงคำว่า Pferd Pferd
 • การออกเสียงคำว่า person person
 • การออกเสียงคำว่า Kartoffel Kartoffel
 • การออกเสียงคำว่า Mittwoch Mittwoch
 • การออกเสียงคำว่า patient patient
 • การออกเสียงคำว่า alter alter
 • การออกเสียงคำว่า Schnee Schnee
 • การออกเสียงคำว่า haben haben
 • การออกเสียงคำว่า Adidas Adidas
 • การออกเสียงคำว่า Kopf Kopf
 • การออกเสียงคำว่า sport sport
 • การออกเสียงคำว่า chance chance
 • การออกเสียงคำว่า Hemd Hemd
 • การออกเสียงคำว่า geschenk geschenk
 • การออกเสียงคำว่า Rolltreppe Rolltreppe
 • การออกเสียงคำว่า Hochhaus Hochhaus
 • การออกเสียงคำว่า habe habe
 • การออกเสียงคำว่า angel angel
 • การออกเสียงคำว่า Gruppe Gruppe