ภาษา:

เยอรมัน

[de]

กลับไปยัง เยอรมัน

 • การออกเสียงคำว่า Ruben Ruben
 • การออกเสียงคำว่า Valter Valter
 • การออกเสียงคำว่า Georg Georg
 • การออกเสียงคำว่า Valentin Valentin
 • การออกเสียงคำว่า Eduard Eduard
 • การออกเสียงคำว่า Ferdinand Ferdinand
 • การออกเสียงคำว่า Rudi Rudi
 • การออกเสียงคำว่า Eugen Eugen
 • การออกเสียงคำว่า Egon Egon
 • การออกเสียงคำว่า Seth Seth
 • การออกเสียงคำว่า Kasper Kasper
 • การออกเสียงคำว่า Dieter Dieter
 • การออกเสียงคำว่า Vincent Vincent
 • การออกเสียงคำว่า Anton Anton
 • การออกเสียงคำว่า Andres Andres
 • การออกเสียงคำว่า Ronny Ronny
 • การออกเสียงคำว่า Joachim Joachim
 • การออกเสียงคำว่า George George
 • การออกเสียงคำว่า Jan Jan
 • การออกเสียงคำว่า Gary Gary
 • การออกเสียงคำว่า Jesse Jesse
 • การออกเสียงคำว่า Abel Abel
 • การออกเสียงคำว่า Donald Donald
 • การออกเสียงคำว่า Max Max
 • การออกเสียงคำว่า Walter Walter
 • การออกเสียงคำว่า Tony Tony
 • การออกเสียงคำว่า Helmer Helmer
 • การออกเสียงคำว่า Erland Erland
 • การออกเสียงคำว่า Sigurd Sigurd
 • การออกเสียงคำว่า Ivar Ivar