ภาษา:

เยอรมัน

[de]

กลับไปยัง เยอรมัน

 • การออกเสียงคำว่า Kürläufe Kürläufe
 • การออกเสียงคำว่า Hochzeitsgewänder Hochzeitsgewänder
 • การออกเสียงคำว่า Brautkränze Brautkränze
 • การออกเสียงคำว่า Muschelhörner Muschelhörner
 • การออกเสียงคำว่า Erzählräume Erzählräume
 • การออกเสียงคำว่า Essensmärkte Essensmärkte
 • การออกเสียงคำว่า Zylinderblöcke Zylinderblöcke
 • การออกเสียงคำว่า Sporenwände Sporenwände
 • การออกเสียงคำว่า Querschleifköpfe Querschleifköpfe
 • การออกเสียงคำว่า Drogenauszüge Drogenauszüge
 • การออกเสียงคำว่า Korrespondenzanwälte Korrespondenzanwälte
 • การออกเสียงคำว่า Problemhäuser Problemhäuser
 • การออกเสียงคำว่า Frageschemata Frageschemata
 • การออกเสียงคำว่า Hintergrundmächte Hintergrundmächte
 • การออกเสียงคำว่า Kreislaufmechanismen Kreislaufmechanismen
 • การออกเสียงคำว่า Burgnächte Burgnächte
 • การออกเสียงคำว่า Energiebänder Energiebänder
 • การออกเสียงคำว่า Lackfarbtöne Lackfarbtöne
 • การออกเสียงคำว่า Durchschreibesätze Durchschreibesätze
 • การออกเสียงคำว่า Gemeinwohlbezüge Gemeinwohlbezüge
 • การออกเสียงคำว่า Verzweiflungsanfälle Verzweiflungsanfälle
 • การออกเสียงคำว่า Brennstabdaten Brennstabdaten
 • การออกเสียงคำว่า Spaltprodukteinschlüsse Spaltprodukteinschlüsse
 • การออกเสียงคำว่า Lüftungschächte Lüftungschächte
 • การออกเสียงคำว่า Handschuhkästen Handschuhkästen
 • การออกเสียงคำว่า Rohabfälle Rohabfälle
 • การออกเสียงคำว่า Filterkerzeneinsätze Filterkerzeneinsätze
 • การออกเสียงคำว่า Transferverstöße Transferverstöße
 • การออกเสียงคำว่า Kuriositätenstände Kuriositätenstände
 • การออกเสียงคำว่า Selbstentwürfe Selbstentwürfe