ภาษา:

เยอรมัน

[de]

กลับไปยัง เยอรมัน

 • การออกเสียงคำว่า Teilzeitstudiengänge Teilzeitstudiengänge
 • การออกเสียงคำว่า Flüchtlingsschutzverbände Flüchtlingsschutzverbände
 • การออกเสียงคำว่า indefinita indefinita
 • การออกเสียงคำว่า Turkologinnen Turkologinnen
 • การออกเสียงคำว่า Javanerinnen Javanerinnen
 • การออกเสียงคำว่า Trimmkräfte Trimmkräfte
 • การออกเสียงคำว่า Holmwände Holmwände
 • การออกเสียงคำว่า Gabelbäume Gabelbäume
 • การออกเสียงคำว่า Nudelgänse Nudelgänse
 • การออกเสียงคำว่า Magergänse Magergänse
 • การออกเสียงคำว่า Benzoldämpfe Benzoldämpfe
 • การออกเสียงคำว่า Stempelaufträge Stempelaufträge
 • การออกเสียงคำว่า Taxzuschläge Taxzuschläge
 • การออกเสียงคำว่า Teilstreitkräfte Teilstreitkräfte
 • การออกเสียงคำว่า Kriegsschauplätze Kriegsschauplätze
 • การออกเสียงคำว่า Auswanderungsthemen Auswanderungsthemen
 • การออกเสียงคำว่า Schulaufsichtsbeamtinnen Schulaufsichtsbeamtinnen
 • การออกเสียงคำว่า Heizräume Heizräume
 • การออกเสียงคำว่า Ziegelöfen Ziegelöfen
 • การออกเสียงคำว่า Stundenkonten Stundenkonten
 • การออกเสียงคำว่า Wochenendvillen Wochenendvillen
 • การออกเสียงคำว่า Polizeimeisteranwärterinnen Polizeimeisteranwärterinnen
 • การออกเสียงคำว่า Bundespolizistinnen Bundespolizistinnen
 • การออกเสียงคำว่า Gefahrenszenarien Gefahrenszenarien
 • การออกเสียงคำว่า Testszenarien Testszenarien
 • การออกเสียงคำว่า Trainingsdaten Trainingsdaten
 • การออกเสียงคำว่า Fischerlehrgänge Fischerlehrgänge
 • การออกเสียงคำว่า Ladungsgüter Ladungsgüter
 • การออกเสียงคำว่า Schwergüter Schwergüter
 • การออกเสียงคำว่า Arbeiterhäuser Arbeiterhäuser