ภาษา:

ภาษาเยอรมัน

[de]

กลับไปยังภาษาเยอรมัน

หมวดหมู่: history

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงhistory

 • การออกเสียง : Prätorium Prätorium
 • การออกเสียง : itinerar itinerar
 • การออกเสียง : 1838 1838
 • การออกเสียง : Fettmilch-Aufstand Fettmilch-Aufstand
 • การออกเสียง : Hasdrubal Hasdrubal
 • การออกเสียง : Felonie Felonie
 • การออกเสียง : 1707 1707
 • การออกเสียง : Wilhelm Weitling Wilhelm Weitling
 • การออกเสียง : 1941 1941
 • การออกเสียง : Friede von Hubertusburg Friede von Hubertusburg
 • การออกเสียง : Hep-Hep-Unruhen Hep-Hep-Unruhen
 • การออกเสียง : Schröpfblut Schröpfblut
 • การออกเสียง : Zwölftafelgesetz Zwölftafelgesetz
 • การออกเสียง : Gründerjahre Gründerjahre
 • การออกเสียง : Freikorpskämpfer Freikorpskämpfer
 • การออกเสียง : isotope isotope
 • การออกเสียง : Austrofaschismus Austrofaschismus
 • การออกเสียง : Blauhemden Blauhemden
 • การออกเสียง : Flavierdynastie Flavierdynastie
 • การออกเสียง : Hekatomniden Hekatomniden
 • การออกเสียง : Reichsritter Reichsritter
 • การออกเสียง : 1872 1872
 • การออกเสียง : Wanderkönig Wanderkönig
 • การออกเสียง : Sülzeunruhen Sülzeunruhen
 • การออกเสียง : Prager Fenstersturz Prager Fenstersturz
 • การออกเสียง : Novemberrevolution Novemberrevolution
 • การออกเสียง : Kipper- und Wipperzeit Kipper- und Wipperzeit
 • การออกเสียง : Skoten Skoten
 • การออกเสียง : 1861 1861
 • การออกเสียง : 1773 1773
 • การออกเสียง : 1771 1771
 • การออกเสียง : Trankopfer Trankopfer
 • การออกเสียง : kufisch kufisch
 • การออกเสียง : Novembersozialist Novembersozialist
 • การออกเสียง : Alexanderzug Alexanderzug
 • การออกเสียง : Bund der Gerechten Bund der Gerechten
 • การออกเสียง : Karfreitagsabkommen Karfreitagsabkommen
 • การออกเสียง : Stahlhelmer Stahlhelmer
 • การออกเสียง : Leichensynode Leichensynode
 • การออกเสียง : 1779 1779
 • การออกเสียง : Bund der Geächteten Bund der Geächteten
 • การออกเสียง : fanfaronnade fanfaronnade
 • การออกเสียง : Wiedertäuferkäfig Wiedertäuferkäfig
 • การออกเสียง : Kriegsbote Kriegsbote
 • การออกเสียง : Repolusthöhle Repolusthöhle
 • การออกเสียง : Nestorianismus Nestorianismus
 • การออกเสียง : Nestorianer Nestorianer
 • การออกเสียง : Nestorianisch Nestorianisch
 • การออกเสียง : Türkensteuer Türkensteuer
 • การออกเสียง : Reichstürkenhilfe Reichstürkenhilfe