ภาษา:

ภาษาเยอรมัน

[de]

กลับไปยังภาษาเยอรมัน

หมวดหมู่: history

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงhistory