ภาษา:

เยอรมัน

[de]

กลับไปยัง เยอรมัน

 • การออกเสียงคำว่า Assur Assur
 • การออกเสียงคำว่า anabasis anabasis
 • การออกเสียงคำว่า Bund der Gerechten Bund der Gerechten
 • การออกเสียงคำว่า Bund der Geächteten Bund der Geächteten
 • การออกเสียงคำว่า Wilhelm Weitling Wilhelm Weitling
 • การออกเสียงคำว่า Nestorianer Nestorianer
 • การออกเสียงคำว่า Nestorianisch Nestorianisch
 • การออกเสียงคำว่า Nestorianismus Nestorianismus
 • การออกเสียงคำว่า Reichstürkenhilfe Reichstürkenhilfe
 • การออกเสียงคำว่า Türkensteuer Türkensteuer
 • การออกเสียงคำว่า Viminal Viminal
 • การออกเสียงคำว่า Quirinal Quirinal
 • การออกเสียงคำว่า Anastasia Anastasia
 • การออกเสียงคำว่า Beringia Beringia
 • การออกเสียงคำว่า Israel Simon Israel Simon
 • การออกเสียงคำว่า Welfenlegion Welfenlegion
 • การออกเสียงคำว่า Patriotenpartei Patriotenpartei
 • การออกเสียงคำว่า Reptilienfonds Reptilienfonds
 • การออกเสียงคำว่า Chiang Kai-shek Chiang Kai-shek
 • การออกเสียงคำว่า Napoleon Napoleon
 • การออกเสียงคำว่า ghetto ghetto
 • การออกเสียงคำว่า flagellant flagellant
 • การออกเสียงคำว่า Winterzauber Winterzauber
 • การออกเสียงคำว่า Wallenstein Wallenstein
 • การออกเสียงคำว่า Antikomintern Antikomintern
 • การออกเสียงคำว่า Totenkopfstandarte Totenkopfstandarte
 • การออกเสียงคำว่า Wachsturmbann Wachsturmbann
 • การออกเสียงคำว่า SS-Wachverband SS-Wachverband
 • การออกเสียงคำว่า Siegmund Sredzki Siegmund Sredzki
 • การออกเสียงคำว่า Hannibal Hannibal