ภาษา:

เยอรมัน

[de]

กลับไปยัง เยอรมัน

 • การออกเสียงคำว่า junge junge
 • การออกเสียงคำว่า idee idee
 • การออกเสียงคำว่า probleme probleme
 • การออกเสียงคำว่า normal normal
 • การออกเสียงคำว่า des des
 • การออกเสียงคำว่า nur nur
 • การออกเสียงคำว่า Apparieren Apparieren
 • การออกเสียงคำว่า hoch hoch
 • การออกเสียงคำว่า hier hier
 • การออกเสียงคำว่า einfach einfach
 • การออกเสียงคำว่า Menge Menge
 • การออกเสียงคำว่า aber aber
 • การออกเสียงคำว่า wie wie
 • การออกเสียงคำว่า kleine kleine
 • การออกเสียงคำว่า Jung Jung
 • การออกเสียงคำว่า Lord Voldemort Lord Voldemort
 • การออกเสียงคำว่า die die
 • การออกเสียงคำว่า statue statue
 • การออกเสียงคำว่า Rubeus Hagrid Rubeus Hagrid
 • การออกเสียงคำว่า land land
 • การออกเสียงคำว่า auch auch
 • การออกเสียงคำว่า Voldemort Voldemort
 • การออกเสียงคำว่า Lange Lange
 • การออกเสียงคำว่า Lang Lang
 • การออกเสียงคำว่า völlig völlig
 • การออกเสียงคำว่า namen namen
 • การออกเสียงคำว่า Ferne Ferne
 • การออกเสียงคำว่า Garottengas Garottengas
 • การออกเสียงคำว่า wohl wohl
 • การออกเสียงคำว่า ruck ruck