ภาษา:

เยอรมัน

[de]

กลับไปยัง เยอรมัน

 • การออกเสียงคำว่า Johannes Johannes
 • การออกเสียงคำว่า Hildanus Hildanus
 • การออกเสียงคำว่า Gustav Freytag Gustav Freytag
 • การออกเสียงคำว่า Reich Reich
 • การออกเสียงคำว่า Blitzen Blitzen
 • การออกเสียงคำว่า Steffi Graf Steffi Graf
 • การออกเสียงคำว่า Reinhardt Reinhardt
 • การออกเสียงคำว่า Beerenauslese Beerenauslese
 • การออกเสียงคำว่า Johannes Gutenberg Johannes Gutenberg
 • การออกเสียงคำว่า verständige verständige
 • การออกเสียงคำว่า Albrecht Dürer Albrecht Dürer
 • การออกเสียงคำว่า Eriba Eriba
 • การออกเสียงคำว่า Friedrich Nietzsche Friedrich Nietzsche
 • การออกเสียงคำว่า Bertolt Brecht Bertolt Brecht
 • การออกเสียงคำว่า Clemens Baeumker Clemens Baeumker
 • การออกเสียงคำว่า gauss gauss
 • การออกเสียงคำว่า Freud Freud
 • การออกเสียงคำว่า Zeiss Zeiss
 • การออกเสียงคำว่า Kaiser Wilhelm II. Kaiser Wilhelm II.
 • การออกเสียงคำว่า Gert Fröbe Gert Fröbe
 • การออกเสียงคำว่า Volkswagen Volkswagen
 • การออกเสียงคำว่า Ilse Ilse
 • การออกเสียงคำว่า Ich dien Ich dien
 • การออกเสียงคำว่า Pressestatement Pressestatement
 • การออกเสียงคำว่า Timothy Chandler Timothy Chandler
 • การออกเสียงคำว่า Georg Baselitz Georg Baselitz
 • การออกเสียงคำว่า Hermine Hermine
 • การออกเสียงคำว่า Wilhelm von Humboldt Wilhelm von Humboldt
 • การออกเสียงคำว่า Geburtstag Geburtstag
 • การออกเสียงคำว่า Björn Höcke Björn Höcke