ภาษา:

เยอรมัน

[de]

กลับไปยัง เยอรมัน

 • การออกเสียงคำว่า Dietmar Dietmar
 • การออกเสียงคำว่า Fritz Fritz
 • การออกเสียงคำว่า Verena Verena
 • การออกเสียงคำว่า Roswitha Roswitha
 • การออกเสียงคำว่า Christoph Christoph
 • การออกเสียงคำว่า Anneliese Anneliese
 • การออกเสียงคำว่า Leni Leni
 • การออกเสียงคำว่า Ewald Ewald
 • การออกเสียงคำว่า Walther Walther
 • การออกเสียงคำว่า Gretel Gretel
 • การออกเสียงคำว่า Helmut Helmut
 • การออกเสียงคำว่า Katharina Katharina
 • การออกเสียงคำว่า Sieglinde Sieglinde
 • การออกเสียงคำว่า Lothar Lothar
 • การออกเสียงคำว่า Erwin Erwin
 • การออกเสียงคำว่า Claus Claus
 • การออกเสียงคำว่า Hannelore Hannelore
 • การออกเสียงคำว่า Volker Volker
 • การออกเสียงคำว่า Marlene Marlene
 • การออกเสียงคำว่า Horst Horst
 • การออกเสียงคำว่า Christiane Christiane
 • การออกเสียงคำว่า Angelika Angelika
 • การออกเสียงคำว่า Franz Franz
 • การออกเสียงคำว่า Erich Erich
 • การออกเสียงคำว่า Jutta Jutta
 • การออกเสียงคำว่า Markus Markus
 • การออกเสียงคำว่า Berthold Berthold
 • การออกเสียงคำว่า Susanne Susanne
 • การออกเสียงคำว่า Stephan Stephan
 • การออกเสียงคำว่า Bernhard Bernhard