ภาษา:

เยอรมัน

[de]

กลับไปยัง เยอรมัน

หมวดหมู่: feminine noun

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfeminine noun

 • การออกเสียงคำว่า Rechtsauslegung Rechtsauslegung
 • การออกเสียงคำว่า Kindesunterhaltszahlung Kindesunterhaltszahlung
 • การออกเสียงคำว่า Tatsachenermittlung Tatsachenermittlung
 • การออกเสียงคำว่า Prozessmaxime Prozessmaxime
 • การออกเสียงคำว่า Sachaufklärung Sachaufklärung
 • การออกเสียงคำว่า Ermächtigung Ermächtigung
 • การออกเสียงคำว่า Streitgenossin Streitgenossin
 • การออกเสียงคำว่า Subsidiarität Subsidiarität
 • การออกเสียงคำว่า Widerklage Widerklage
 • การออกเสียงคำว่า Beigeladene Beigeladene
 • การออกเสียงคำว่า Eingriffsermächtigung Eingriffsermächtigung
 • การออกเสียงคำว่า Aufhebungsnorm Aufhebungsnorm
 • การออกเสียงคำว่า Tatsacheninstanz Tatsacheninstanz
 • การออกเสียงคำว่า Revisionsinstanz Revisionsinstanz
 • การออกเสียงคำว่า Beschwerdeinstanz Beschwerdeinstanz
 • การออกเสียงคำว่า Fachaufsichtsbehörde Fachaufsichtsbehörde
 • การออกเสียงคำว่า Grundlosigkeit Grundlosigkeit
 • การออกเสียงคำว่า Schuldrechtsreform Schuldrechtsreform
 • การออกเสียงคำว่า Nachvollziehung Nachvollziehung
 • การออกเสียงคำว่า Vollziehung Vollziehung
 • การออกเสียงคำว่า Unzahl Unzahl
 • การออกเสียงคำว่า Erschwerung Erschwerung
 • การออกเสียงคำว่า Beschwer Beschwer
 • การออกเสียงคำว่า Ausgangsbehörde Ausgangsbehörde
 • การออกเสียงคำว่า Wegfindung Wegfindung
 • การออกเสียงคำว่า Hilfspolizei Hilfspolizei
 • การออกเสียงคำว่า Wehrmannschaft Wehrmannschaft
 • การออกเสียงคำว่า Landluftschutzgemeinschaft Landluftschutzgemeinschaft
 • การออกเสียงคำว่า Kreisleitung Kreisleitung
 • การออกเสียงคำว่า Feuerschutzpolizei Feuerschutzpolizei
 • การออกเสียงคำว่า Bahnschutzpolizei Bahnschutzpolizei
 • การออกเสียงคำว่า Strafanstaltsbeamte Strafanstaltsbeamte
 • การออกเสียงคำว่า Flakwaffenhelferin Flakwaffenhelferin
 • การออกเสียงคำว่า Verwaltungspolizei Verwaltungspolizei
 • การออกเสียงคำว่า Feldjägerbereitschaft Feldjägerbereitschaft
 • การออกเสียงคำว่า Schnellspeicherfunktion Schnellspeicherfunktion
 • การออกเสียงคำว่า Grundwassergleiche Grundwassergleiche
 • การออกเสียงคำว่า coordination coordination
 • การออกเสียงคำว่า Lebenswürdigkeit Lebenswürdigkeit
 • การออกเสียงคำว่า Scheinselbständige Scheinselbständige
 • การออกเสียงคำว่า Vilsmeier-Reaktion Vilsmeier-Reaktion
 • การออกเสียงคำว่า Doebner-Miller-Reaktion Doebner-Miller-Reaktion
 • การออกเสียงคำว่า Skraup-Synthese Skraup-Synthese
 • การออกเสียงคำว่า Hunsdiecker-Reaktion Hunsdiecker-Reaktion
 • การออกเสียงคำว่า Dötz-Reaktion Dötz-Reaktion
 • การออกเสียงคำว่า Wahnkranke Wahnkranke
 • การออกเสียงคำว่า Physikalisch-Technische Reichsanstalt Physikalisch-Technische Reichsanstalt
 • การออกเสียงคำว่า EU-Gefahrstoffkennzeichnung EU-Gefahrstoffkennzeichnung
 • การออกเสียงคำว่า Ungültigkeit Ungültigkeit
 • การออกเสียงคำว่า Nesselsucht Nesselsucht
 • การออกเสียงคำว่า Resorptionsgeschwindigkeit Resorptionsgeschwindigkeit
 • การออกเสียงคำว่า resorption resorption
 • การออกเสียงคำว่า Erholungssuchende Erholungssuchende
 • การออกเสียงคำว่า Nierenkranke Nierenkranke
 • การออกเสียงคำว่า Thomasschlacke Thomasschlacke
 • การออกเสียงคำว่า Hilfsverwaltung Hilfsverwaltung
 • การออกเสียงคำว่า Schutzmannschaft Schutzmannschaft
 • การออกเสียงคำว่า Simplitis Simplitis
 • การออกเสียงคำว่า Herbschtwaremäss Herbschtwaremäss
 • การออกเสียงคำว่า Luft-Luft-Rakete Luft-Luft-Rakete
 • การออกเสียงคำว่า Spannungsresultierende Spannungsresultierende
 • การออกเสียงคำว่า Rettungsdienstangehörige Rettungsdienstangehörige
 • การออกเสียงคำว่า Künstlerlaune Künstlerlaune
 • การออกเสียงคำว่า Frühlingstoilette Frühlingstoilette
 • การออกเสียงคำว่า Biofazies Biofazies
 • การออกเสียงคำว่า Fußballnacht Fußballnacht
 • การออกเสียงคำว่า Blumenkette Blumenkette
 • การออกเสียงคำว่า Apfelfront Apfelfront
 • การออกเสียงคำว่า Kriegsmarinewerftpolizei Kriegsmarinewerftpolizei
 • การออกเสียงคำว่า Kosmonautin Kosmonautin
 • การออกเสียงคำว่า Verfassungsfeindin Verfassungsfeindin
 • การออกเสียงคำว่า Holzdiele Holzdiele
 • การออกเสียงคำว่า bagasse bagasse
 • การออกเสียงคำว่า Folterung Folterung
 • การออกเสียงคำว่า Umweltschützerin Umweltschützerin
 • การออกเสียงคำว่า Bestärkung Bestärkung
 • การออกเสียงคำว่า Einbürgerungsurkunde Einbürgerungsurkunde
 • การออกเสียงคำว่า Duplierung Duplierung
 • การออกเสียงคำว่า Gutartigkeit Gutartigkeit
 • การออกเสียงคำว่า Parteisekretärin Parteisekretärin
 • การออกเสียงคำว่า Bediente Bediente
 • การออกเสียงคำว่า Harzgalle Harzgalle
 • การออกเสียงคำว่า Aufschleppe Aufschleppe
 • การออกเสียงคำว่า Schieberunge Schieberunge
 • การออกเสียงคำว่า Mittelrunge Mittelrunge
 • การออกเสียงคำว่า magistra magistra
 • การออกเสียงคำว่า Rebellenallianz Rebellenallianz
 • การออกเสียงคำว่า Kucke Kucke
 • การออกเสียงคำว่า Luetikerin Luetikerin
 • การออกเสียงคำว่า Brotschnitte Brotschnitte
 • การออกเสียงคำว่า Von-Gierke-Krankheit Von-Gierke-Krankheit
 • การออกเสียงคำว่า Auslage Auslage
 • การออกเสียงคำว่า Blutpastete Blutpastete
 • การออกเสียงคำว่า Perfektform Perfektform
 • การออกเสียงคำว่า D-Jugend D-Jugend
 • การออกเสียงคำว่า C-Jugend C-Jugend
 • การออกเสียงคำว่า G-Jugend G-Jugend
 • การออกเสียงคำว่า F-Jugend F-Jugend
 • การออกเสียงคำว่า A-Jugend A-Jugend
 • การออกเสียงคำว่า B-Jugend B-Jugend