ภาษา:

เยอรมัน

[de]

กลับไปยัง เยอรมัน

 • การออกเสียงคำว่า Amalia Amalia
 • การออกเสียงคำว่า Nicola Nicola
 • การออกเสียงคำว่า Rosalia Rosalia
 • การออกเสียงคำว่า Helge Helge
 • การออกเสียงคำว่า Inge Inge
 • การออกเสียงคำว่า Birgit Birgit
 • การออกเสียงคำว่า Gerd Gerd
 • การออกเสียงคำว่า Madeleine Madeleine
 • การออกเสียงคำว่า Solveig Solveig
 • การออกเสียงคำว่า Ellen Ellen
 • การออกเสียงคำว่า Agneta Agneta
 • การออกเสียงคำว่า Rachel Rachel
 • การออกเสียงคำว่า Moira Moira
 • การออกเสียงคำว่า Siri Siri
 • การออกเสียงคำว่า Carolyn Carolyn
 • การออกเสียงคำว่า Gesa Gesa
 • การออกเสียงคำว่า Mieke Mieke
 • การออกเสียงคำว่า Frederike Frederike
 • การออกเสียงคำว่า Adeline Adeline
 • การออกเสียงคำว่า Ellinor Ellinor
 • การออกเสียงคำว่า Jessika Jessika
 • การออกเสียงคำว่า Janica Janica
 • การออกเสียงคำว่า Petronella Petronella
 • การออกเสียงคำว่า Veronika Veronika
 • การออกเสียงคำว่า Tyra Tyra
 • การออกเสียงคำว่า Christel Christel
 • การออกเสียงคำว่า Fanny Fanny
 • การออกเสียงคำว่า Wilma Wilma
 • การออกเสียงคำว่า Hilda Hilda
 • การออกเสียงคำว่า Mathilde Mathilde