ภาษา:

ภาษาเยอรมัน

[de]

กลับไปยังภาษาเยอรมัน

หมวดหมู่: egennamn

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงegennamn

 • การออกเสียง : Marcus Marcus
 • การออกเสียง : Rolf Rolf
 • การออกเสียง : Doris Doris
 • การออกเสียง : Annette Annette
 • การออกเสียง : Therese Therese
 • การออกเสียง : Christine Christine
 • การออกเสียง : Leif Leif
 • การออกเสียง : Hasse Hasse
 • การออกเสียง : Kerstin Kerstin
 • การออกเสียง : Magda Magda
 • การออกเสียง : Hansen Hansen
 • การออกเสียง : Christina Christina
 • การออกเสียง : Annie Annie
 • การออกเสียง : Torsten Torsten
 • การออกเสียง : Birgit Birgit
 • การออกเสียง : Arne Arne
 • การออกเสียง : Gunnar Gunnar
 • การออกเสียง : Isabella Isabella
 • การออกเสียง : Gabriella Gabriella
 • การออกเสียง : Susanna Susanna
 • การออกเสียง : Jesper Jesper
 • การออกเสียง : Anselm Anselm
 • การออกเสียง : Elsa Elsa
 • การออกเสียง : Beatrice Beatrice
 • การออกเสียง : Vincent Vincent
 • การออกเสียง : Viggo Viggo
 • การออกเสียง : Carolina Carolina
 • การออกเสียง : Marie-Louise Marie-Louise
 • การออกเสียง : Elisabeth Elisabeth
 • การออกเสียง : Petrus Petrus
 • การออกเสียง : Eddie Eddie
 • การออกเสียง : Gertrud Gertrud
 • การออกเสียง : Veronika Veronika
 • การออกเสียง : Hildegard Hildegard
 • การออกเสียง : mio mio
 • การออกเสียง : Ronald Ronald
 • การออกเสียง : Berit Berit
 • การออกเสียง : Felicia Felicia
 • การออกเสียง : Willy Willy
 • การออกเสียง : Birgitta Birgitta
 • การออกเสียง : Bill Bill
 • การออกเสียง : Fanny Fanny
 • การออกเสียง : Lorentz Lorentz
 • การออกเสียง : Gotthard Gotthard
 • การออกเสียง : Johnny Johnny
 • การออกเสียง : Lindberg Lindberg
 • การออกเสียง : Emmy Emmy
 • การออกเสียง : Albin Albin
 • การออกเสียง : Axel Axel
 • การออกเสียง : Ebba Ebba
 • การออกเสียง : Camilla Camilla
 • การออกเสียง : Charlotta Charlotta
 • การออกเสียง : Lennart Lennart
 • การออกเสียง : Rasmus Rasmus
 • การออกเสียง : Roland Roland
 • การออกเสียง : Gunder Gunder
 • การออกเสียง : Jörgen Jörgen
 • การออกเสียง : Reidar Reidar
 • การออกเสียง : Birger Birger
 • การออกเสียง : Albertina Albertina
 • การออกเสียง : Liisa Liisa
 • การออกเสียง : Rose-Marie Rose-Marie
 • การออกเสียง : Adina Adina
 • การออกเสียง : Agne Agne
 • การออกเสียง : Patrik Patrik
 • การออกเสียง : Arvid Arvid
 • การออกเสียง : Berta Berta
 • การออกเสียง : Berne Berne
 • การออกเสียง : Clas Clas
 • การออกเสียง : Tore Tore
 • การออกเสียง : Erik Erik
 • การออกเสียง : Thore Thore
 • การออกเสียง : Brita Brita
 • การออกเสียง : Oscar Oscar
 • การออกเสียง : Stina Stina
 • การออกเสียง : Edith Edith
 • การออกเสียง : Ulf Ulf
 • การออกเสียง : Juliana Juliana
 • การออกเสียง : Erhard Erhard
 • การออกเสียง : Thea Thea
 • การออกเสียง : Margaret Margaret
 • การออกเสียง : Mariann Mariann
 • การออกเสียง : gert gert
 • การออกเสียง : Lill Lill
 • การออกเสียง : Lambert Lambert
 • การออกเสียง : Nelly Nelly
 • การออกเสียง : Severin Severin
 • การออกเสียง : Vallentin Vallentin
 • การออกเสียง : Freja Freja
 • การออกเสียง : Karina Karina
 • การออกเสียง : Elly Elly
 • การออกเสียง : Amandus Amandus
 • การออกเสียง : Annikki Annikki
 • การออกเสียง : Monica Monica
 • การออกเสียง : Mattsson Mattsson
 • การออกเสียง : Justina Justina
 • การออกเสียง : Enok Enok
 • การออกเสียง : Catharina Catharina
 • การออกเสียง : Judit Judit
 • การออกเสียง : Herta Herta