ภาษา:

เยอรมัน

[de]

กลับไปยัง เยอรมัน

 • การออกเสียงคำว่า Sigmund von Birken Sigmund von Birken
 • การออกเสียงคำว่า Erasmus Finx Erasmus Finx
 • การออกเสียงคำว่า Gudrun Reinboth Gudrun Reinboth
 • การออกเสียงคำว่า August Adolph von Haugwitz August Adolph von Haugwitz
 • การออกเสียงคำว่า Anton Ulrich Anton Ulrich
 • การออกเสียงคำว่า Johannes Praetorius Johannes Praetorius
 • การออกเสียงคำว่า Heinrich Hudemann Heinrich Hudemann
 • การออกเสียงคำว่า Johann Beer Johann Beer
 • การออกเสียงคำว่า Johann Leonhard Rost Johann Leonhard Rost
 • การออกเสียงคำว่า Daniel Georg Morhof Daniel Georg Morhof
 • การออกเสียงคำว่า Jakob Gretser Jakob Gretser
 • การออกเสียงคำว่า Wolf Helmhardt von Hohberg Wolf Helmhardt von Hohberg
 • การออกเสียงคำว่า Hans Egon Holthusen Hans Egon Holthusen
 • การออกเสียงคำว่า Martin Limburger Martin Limburger
 • การออกเสียงคำว่า Michael Erich Franck Michael Erich Franck
 • การออกเสียงคำว่า Kaspar von Stieler Kaspar von Stieler
 • การออกเสียงคำว่า Johann Peter Titz Johann Peter Titz
 • การออกเสียงคำว่า Rose Ausländer Rose Ausländer
 • การออกเสียงคำว่า Johannes Kunckel Johannes Kunckel
 • การออกเสียงคำว่า Martin Rinckart Martin Rinckart
 • การออกเสียงคำว่า Philipp von Zesen Philipp von Zesen
 • การออกเสียงคำว่า Alfred Andersch Alfred Andersch
 • การออกเสียงคำว่า Prokop von Templin Prokop von Templin
 • การออกเสียงคำว่า Margarete Neumann Margarete Neumann
 • การออกเสียงคำว่า Tobias Hübner Tobias Hübner
 • การออกเสียงคำว่า Johann Grob Johann Grob
 • การออกเสียงคำว่า Friedrich Taubmann Friedrich Taubmann
 • การออกเสียงคำว่า Gerdt Fehrle Gerdt Fehrle
 • การออกเสียงคำว่า Karl Neumann Karl Neumann
 • การออกเสียงคำว่า Johann Ulrich König Johann Ulrich König