ภาษา:

ภาษาเยอรมัน

[de]

กลับไปยังภาษาเยอรมัน

หมวดหมู่: deutschspr.Schriftst.

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงdeutschspr.Schriftst.