ภาษา:

เยอรมัน

[de]

กลับไปยัง เยอรมัน

หมวดหมู่: deutschspr.Schriftst.

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงdeutschspr.Schriftst.

 • การออกเสียงคำว่า Johann Gottfried Schnabel Johann Gottfried Schnabel
 • การออกเสียงคำว่า Robert Walser Robert Walser
 • การออกเสียงคำว่า Joseph Roth Joseph Roth
 • การออกเสียงคำว่า Simon Dach Simon Dach
 • การออกเสียงคำว่า Christian Morgenstern Christian Morgenstern
 • การออกเสียงคำว่า Johann Beer Johann Beer
 • การออกเสียงคำว่า Heinrich Albert Heinrich Albert
 • การออกเสียงคำว่า Anke Maggauer-Kirsche Anke Maggauer-Kirsche
 • การออกเสียงคำว่า Johann Joachim Becher Johann Joachim Becher
 • การออกเสียงคำว่า Erich Mühsam Erich Mühsam
 • การออกเสียงคำว่า Joachim Neander Joachim Neander
 • การออกเสียงคำว่า Johann Christoph Männling Johann Christoph Männling
 • การออกเสียงคำว่า Johann Lauremberg Johann Lauremberg
 • การออกเสียงคำว่า Johannes Freinsheim Johannes Freinsheim
 • การออกเสียงคำว่า Matthias Bernegger Matthias Bernegger
 • การออกเสียงคำว่า Johann Leonhard Rost Johann Leonhard Rost
 • การออกเสียงคำว่า Adam Olearius Adam Olearius
 • การออกเสียงคำว่า Martin Limburger Martin Limburger
 • การออกเสียงคำว่า Georg Greflinger Georg Greflinger
 • การออกเสียงคำว่า Michael Schirmer Michael Schirmer
 • การออกเสียงคำว่า Gottfried Benn Gottfried Benn
 • การออกเสียงคำว่า Johann Christian Hallmann Johann Christian Hallmann
 • การออกเสียงคำว่า Erasmus Finx Erasmus Finx
 • การออกเสียงคำว่า Anton Ulrich Anton Ulrich
 • การออกเสียงคำว่า August Augspurger August Augspurger
 • การออกเสียงคำว่า Christoph Kaldenbach Christoph Kaldenbach
 • การออกเสียงคำว่า Gerdt Fehrle Gerdt Fehrle
 • การออกเสียงคำว่า Marianne Fritz Marianne Fritz
 • การออกเสียงคำว่า Ernst Christoph Homburg Ernst Christoph Homburg
 • การออกเสียงคำว่า Martin Rinckart Martin Rinckart
 • การออกเสียงคำว่า Robert Roberthin Robert Roberthin
 • การออกเสียงคำว่า Peter Handke Peter Handke
 • การออกเสียงคำว่า Philipp von Zesen Philipp von Zesen
 • การออกเสียงคำว่า Aegidius Albertinus Aegidius Albertinus
 • การออกเสียงคำว่า Anna Ovena Hoyer Anna Ovena Hoyer
 • การออกเสียงคำว่า Adolf Endler Adolf Endler
 • การออกเสียงคำว่า Theobald Höck Theobald Höck
 • การออกเสียงคำว่า David Schirmer David Schirmer
 • การออกเสียงคำว่า Leopold Schefer Leopold Schefer
 • การออกเสียงคำว่า Johann Franck Johann Franck
 • การออกเสียงคำว่า Christian Wernicke Christian Wernicke
 • การออกเสียงคำว่า Johann Mattheson Johann Mattheson
 • การออกเสียงคำว่า Barthold Feind Barthold Feind
 • การออกเสียงคำว่า Hugo Ball Hugo Ball
 • การออกเสียงคำว่า Enoch Gläser Enoch Gläser
 • การออกเสียงคำว่า Gerhard Zwerenz Gerhard Zwerenz
 • การออกเสียงคำว่า Julius Wilhelm Zincgref Julius Wilhelm Zincgref
 • การออกเสียงคำว่า Johann Grob Johann Grob
 • การออกเสียงคำว่า Georg Rodolf Weckherlin Georg Rodolf Weckherlin
 • การออกเสียงคำว่า Margarete Neumann Margarete Neumann
 • การออกเสียงคำว่า Alfred Andersch Alfred Andersch
 • การออกเสียงคำว่า Joachim Betke Joachim Betke
 • การออกเสียงคำว่า Kaspar von Barth Kaspar von Barth
 • การออกเสียงคำว่า Peter Rosegger Peter Rosegger
 • การออกเสียงคำว่า Emil Strauss Emil Strauss
 • การออกเสียงคำว่า Johann Kuhnau Johann Kuhnau
 • การออกเสียงคำว่า Daniel Czepko Daniel Czepko
 • การออกเสียงคำว่า Paul Felgenhauer Paul Felgenhauer
 • การออกเสียงคำว่า Ernst Moritz Arndt Ernst Moritz Arndt
 • การออกเสียงคำว่า Daniel Bärholz Daniel Bärholz
 • การออกเสียงคำว่า Johannes Scheffler Johannes Scheffler
 • การออกเสียงคำว่า Erich Fried Erich Fried
 • การออกเสียงคำว่า Joachim Rachel Joachim Rachel
 • การออกเสียงคำว่า Axel Kutsch Axel Kutsch
 • การออกเสียงคำว่า Karl Mickel Karl Mickel
 • การออกเสียงคำว่า Karl Gustav von Hille Karl Gustav von Hille
 • การออกเสียงคำว่า Albert Knapp Albert Knapp
 • การออกเสียงคำว่า Robert Hamerling Robert Hamerling
 • การออกเสียงคำว่า Wolfgang Caspar Printz Wolfgang Caspar Printz
 • การออกเสียงคำว่า August Adolph von Haugwitz August Adolph von Haugwitz
 • การออกเสียงคำว่า Daniel Georg Morhof Daniel Georg Morhof
 • การออกเสียงคำว่า Friedrich Taubmann Friedrich Taubmann
 • การออกเสียงคำว่า Johann Michael Dilherr Johann Michael Dilherr
 • การออกเสียงคำว่า Johann von Besser Johann von Besser
 • การออกเสียงคำว่า Eugen Gomringer Eugen Gomringer
 • การออกเสียงคำว่า Detlev von Liliencron Detlev von Liliencron
 • การออกเสียงคำว่า Samuel von Butschky Samuel von Butschky
 • การออกเสียงคำว่า Angelus Silesius Angelus Silesius
 • การออกเสียงคำว่า Rose Ausländer Rose Ausländer
 • การออกเสียงคำว่า Friedrich von Langenfeld Friedrich von Langenfeld
 • การออกเสียงคำว่า Wolfhart Spangenberg Wolfhart Spangenberg
 • การออกเสียงคำว่า Joachim Meier Joachim Meier
 • การออกเสียงคำว่า Hans Bötticher Hans Bötticher
 • การออกเสียงคำว่า Jesaias Rompler Jesaias Rompler
 • การออกเสียงคำว่า Reinhold Schneider Reinhold Schneider
 • การออกเสียงคำว่า Andreas Tscherning Andreas Tscherning
 • การออกเสียงคำว่า Johann Hermann Schein Johann Hermann Schein
 • การออกเสียงคำว่า Johann Rist Johann Rist
 • การออกเสียงคำว่า Jakob Gretser Jakob Gretser
 • การออกเสียงคำว่า Martin Kempe Martin Kempe
 • การออกเสียงคำว่า Balthasar Kindermann Balthasar Kindermann
 • การออกเสียงคำว่า Johannes Conrad Johannes Conrad
 • การออกเสียงคำว่า Kaspar von Stieler Kaspar von Stieler
 • การออกเสียงคำว่า Christoph Schorer Christoph Schorer
 • การออกเสียงคำว่า August Bohse August Bohse
 • การออกเสียงคำว่า Christine Werner Christine Werner
 • การออกเสียงคำว่า Hermann Arnhold Hermann Arnhold
 • การออกเสียงคำว่า Jakob Wassermann Jakob Wassermann
 • การออกเสียงคำว่า Harald Grill Harald Grill
 • การออกเสียงคำว่า Johann Klaj Johann Klaj