ภาษา:

ภาษาเยอรมัน

[de]

กลับไปยังภาษาเยอรมัน

หมวดหมู่: chemistry

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงchemistry

 • การออกเสียง : Erlenmeyer Erlenmeyer
 • การออกเสียง : Azanaphthalin Azanaphthalin
 • การออกเสียง : Hypromellose Hypromellose
 • การออกเสียง : Indanthron Indanthron
 • การออกเสียง : Epigallocatechingallat Epigallocatechingallat
 • การออกเสียง : Richard Martin Willstätter Richard Martin Willstätter
 • การออกเสียง : Eduard Buchner Eduard Buchner
 • การออกเสียง : Alfred Werner Alfred Werner
 • การออกเสียง : Hermann Emil Fischer Hermann Emil Fischer
 • การออกเสียง : Otto Wallach Otto Wallach
 • การออกเสียง : Walther Hermann Nernst Walther Hermann Nernst
 • การออกเสียง : Wilhelm Ostwald Wilhelm Ostwald
 • การออกเสียง : Distickstoff Distickstoff
 • การออกเสียง : ligand ligand
 • การออกเสียง : Molekülen Molekülen
 • การออกเสียง : thiocyanate thiocyanate
 • การออกเสียง : thiophenisch thiophenisch
 • การออกเสียง : vanillin vanillin
 • การออกเสียง : thujone thujone
 • การออกเสียง : kalisalpeter kalisalpeter
 • การออกเสียง : methyl methyl
 • การออกเสียง : solvent solvent
 • การออกเสียง : aluminium aluminium
 • การออกเสียง : Lewisit Lewisit
 • การออกเสียง : Gelbkreuzgas Gelbkreuzgas
 • การออกเสียง : Loste Loste
 • การออกเสียง : lost lost
 • การออกเสียง : Deuterium Deuterium
 • การออกเสียง : ester ester
 • การออกเสียง : Tetranortriterpenoid Tetranortriterpenoid
 • การออกเสียง : fluor fluor
 • การออกเสียง : gallium gallium
 • การออกเสียง : Saturn Saturn
 • การออกเสียง : antimon antimon
 • การออกเสียง : kuld kuld
 • การออกเสียง : Jupiter Jupiter
 • การออกเสียง : Tina Tina
 • การออกเสียง : ununpentium ununpentium
 • การออกเสียง : triose triose
 • การออกเสียง : Niacinamid Niacinamid
 • การออกเสียง : Carbonsäureanhydrid Carbonsäureanhydrid
 • การออกเสียง : niobium niobium
 • การออกเสียง : Mercaptogruppe Mercaptogruppe
 • การออกเสียง : Furananalyse Furananalyse
 • การออกเสียง : Furanderivat Furanderivat
 • การออกเสียง : furfurol furfurol
 • การออกเสียง : Oganesson Oganesson
 • การออกเสียง : vinyl vinyl
 • การออกเสียง : phenolphthalein phenolphthalein
 • การออกเสียง : dextrose dextrose
 • การออกเสียง : Anti-Belagbildungs-Zusätze Anti-Belagbildungs-Zusätze
 • การออกเสียง : Eduktmasse Eduktmasse
 • การออกเสียง : xenon xenon
 • การออกเสียง : Alkalitreiben Alkalitreiben
 • การออกเสียง : Triglycerid Triglycerid
 • การออกเสียง : Wasserstoffreinigung Wasserstoffreinigung
 • การออกเสียง : aminoplast aminoplast
 • การออกเสียง : Phorbolester Phorbolester
 • การออกเสียง : Dioctanoylglycerol Dioctanoylglycerol
 • การออกเสียง : Cantharidin Cantharidin
 • การออกเสียง : Trigonellin Trigonellin
 • การออกเสียง : Donor-Akzeptor-Bindung Donor-Akzeptor-Bindung
 • การออกเสียง : ununoctium ununoctium
 • การออกเสียง : polyphenol polyphenol
 • การออกเสียง : acetonitril acetonitril
 • การออกเสียง : Redukton Redukton
 • การออกเสียง : tautomer tautomer
 • การออกเสียง : Kaustizieren Kaustizieren
 • การออกเสียง : Kaliumdihydrogenphosphat Kaliumdihydrogenphosphat
 • การออกเสียง : Methylmethacrylat Methylmethacrylat
 • การออกเสียง : Benzochinon Benzochinon
 • การออกเสียง : enantiomer enantiomer
 • การออกเสียง : Referenzamin Referenzamin
 • การออกเสียง : Polyolefinverbindung Polyolefinverbindung
 • การออกเสียง : Polymethylmetacrylat Polymethylmetacrylat
 • การออกเสียง : lab lab
 • การออกเสียง : duraluminium duraluminium
 • การออกเสียง : Dispersoid Dispersoid
 • การออกเสียง : Polyphenylen Polyphenylen
 • การออกเสียง : Lipidmizelle Lipidmizelle
 • การออกเสียง : Analytenchart Analytenchart
 • การออกเสียง : Xylylstearamid Xylylstearamid
 • การออกเสียง : meitnerium meitnerium
 • การออกเสียง : bohrium bohrium
 • การออกเสียง : dubnium dubnium
 • การออกเสียง : berkelium berkelium
 • การออกเสียง : curium curium
 • การออกเสียง : thallium thallium
 • การออกเสียง : thorium thorium
 • การออกเสียง : protactinium protactinium
 • การออกเสียง : rhenium rhenium
 • การออกเสียง : terbium terbium
 • การออกเสียง : lutetium lutetium
 • การออกเสียง : gadolinium gadolinium
 • การออกเสียง : samarium samarium
 • การออกเสียง : promethium promethium
 • การออกเสียง : thulium thulium
 • การออกเสียง : neodymium neodymium
 • การออกเสียง : dysprosium dysprosium
 • การออกเสียง : rhodium rhodium