ภาษา:

ภาษาเยอรมัน

[de]

กลับไปยังภาษาเยอรมัน

หมวดหมู่: chemistry

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงchemistry

 • การออกเสียง : Mangandioxid Mangandioxid
 • การออกเสียง : alkohol alkohol
 • การออกเสียง : Lysergsäurediethylamid Lysergsäurediethylamid
 • การออกเสียง : Deuter Deuter
 • การออกเสียง : protactinium protactinium
 • การออกเสียง : Saturn Saturn
 • การออกเสียง : ruthenium ruthenium
 • การออกเสียง : Cetirizin Cetirizin
 • การออกเสียง : xenon xenon
 • การออกเสียง : analog analog
 • การออกเสียง : vinyl vinyl
 • การออกเสียง : helium helium
 • การออกเสียง : Vaseline Vaseline
 • การออกเสียง : Haber-Bosch-Verfahren Haber-Bosch-Verfahren
 • การออกเสียง : rhodium rhodium
 • การออกเสียง : Tritium Tritium
 • การออกเสียง : IUPAC IUPAC
 • การออกเสียง : gallium gallium
 • การออกเสียง : indium indium
 • การออกเสียง : kalium kalium
 • การออกเสียง : Jupiter Jupiter
 • การออกเสียง : hassium hassium
 • การออกเสียง : Zwitterion Zwitterion
 • การออกเสียง : Polyethylenterephthalat Polyethylenterephthalat
 • การออกเสียง : scandium scandium
 • การออกเสียง : Friedrich August Kekulé Friedrich August Kekulé
 • การออกเสียง : stereoisomer stereoisomer
 • การออกเสียง : formaldehyd formaldehyd
 • การออกเสียง : Spiritus Spiritus
 • การออกเสียง : neptunium neptunium
 • การออกเสียง : Glycol Glycol
 • การออกเสียง : weinstein weinstein
 • การออกเสียง : thallium thallium
 • การออกเสียง : samarium samarium
 • การออกเสียง : plutonium plutonium
 • การออกเสียง : Natriumchlorid Natriumchlorid
 • การออกเสียง : oligomer oligomer
 • การออกเสียง : zink zink
 • การออกเสียง : Enthalpie Enthalpie
 • การออกเสียง : Butylacetat Butylacetat
 • การออกเสียง : chromatograph chromatograph
 • การออกเสียง : Entropie Entropie
 • การออกเสียง : benzen benzen
 • การออกเสียง : rhenium rhenium
 • การออกเสียง : darmstadtium darmstadtium
 • การออกเสียง : mangan mangan
 • การออกเสียง : polyzyklisch polyzyklisch
 • การออกเสียง : Koeffizient Koeffizient
 • การออกเสียง : holmium holmium
 • การออกเสียง : Fluorwasserstoff Fluorwasserstoff
 • การออกเสียง : hafnium hafnium
 • การออกเสียง : palladium palladium
 • การออกเสียง : methanol methanol
 • การออกเสียง : phenolphthalein phenolphthalein
 • การออกเสียง : chitosan chitosan
 • การออกเสียง : lutetium lutetium
 • การออกเสียง : ammoniak ammoniak
 • การออกเสียง : Chelat Chelat
 • การออกเสียง : nickel nickel
 • การออกเสียง : Wilhelm Ostwald Wilhelm Ostwald
 • การออกเสียง : Ethylen Ethylen
 • การออกเสียง : carbid carbid
 • การออกเสียง : amphiphil amphiphil
 • การออกเสียง : Acetaldehyd Acetaldehyd
 • การออกเสียง : Max-Planck-Institut für Kohlenforschung Max-Planck-Institut für Kohlenforschung
 • การออกเสียง : technetium technetium
 • การออกเสียง : Polystyrol Polystyrol
 • การออกเสียง : antimon antimon
 • การออกเสียง : benzine benzine
 • การออกเสียง : Hypromellose Hypromellose
 • การออกเสียง : Seignettesalz Seignettesalz
 • การออกเสียง : triglyceride triglyceride
 • การออกเสียง : Isopropanol Isopropanol
 • การออกเสียง : Cystein Cystein
 • การออกเสียง : Frenkel-Fehlordnung Frenkel-Fehlordnung
 • การออกเสียง : Salmiakgeist Salmiakgeist
 • การออกเสียง : einwertig einwertig
 • การออกเสียง : Butendisäure Butendisäure
 • การออกเสียง : Molenbruch Molenbruch
 • การออกเสียง : Hydrazin Hydrazin
 • การออกเสียง : Benzoesäure Benzoesäure
 • การออกเสียง : Veratrumaldehyd Veratrumaldehyd
 • การออกเสียง : Inselsilikat Inselsilikat
 • การออกเสียง : Cycloeliminierung Cycloeliminierung
 • การออกเสียง : Antioxdiantien Antioxdiantien
 • การออกเสียง : Eduktteilchen Eduktteilchen
 • การออกเสียง : Anthracendimerisierung Anthracendimerisierung
 • การออกเสียง : Disproportionierung Disproportionierung
 • การออกเสียง : Knallsilber Knallsilber
 • การออกเสียง : Zinkvitriol Zinkvitriol
 • การออกเสียง : Phenolrot Phenolrot
 • การออกเสียง : Knudsenzahl Knudsenzahl
 • การออกเสียง : Referenzspektren Referenzspektren
 • การออกเสียง : Röntgenbeugungsdiagramm Röntgenbeugungsdiagramm
 • การออกเสียง : Selenid Selenid
 • การออกเสียง : Dicarbonsäure Dicarbonsäure
 • การออกเสียง : Daltonid Daltonid
 • การออกเสียง : Racemat Racemat
 • การออกเสียง : Alkylierung Alkylierung
 • การออกเสียง : Weinsäure Weinsäure