ภาษา:

เยอรมัน

[de]

กลับไปยัง เยอรมัน

 • การออกเสียงคำว่า methyl methyl
 • การออกเสียงคำว่า solvent solvent
 • การออกเสียงคำว่า aluminium aluminium
 • การออกเสียงคำว่า Lewisit Lewisit
 • การออกเสียงคำว่า Gelbkreuzgas Gelbkreuzgas
 • การออกเสียงคำว่า Loste Loste
 • การออกเสียงคำว่า lost lost
 • การออกเสียงคำว่า Deuterium Deuterium
 • การออกเสียงคำว่า ester ester
 • การออกเสียงคำว่า Tetranortriterpenoid Tetranortriterpenoid
 • การออกเสียงคำว่า Saturn Saturn
 • การออกเสียงคำว่า Tina Tina
 • การออกเสียงคำว่า antimon antimon
 • การออกเสียงคำว่า fluor fluor
 • การออกเสียงคำว่า kuld kuld
 • การออกเสียงคำว่า gallium gallium
 • การออกเสียงคำว่า Jupiter Jupiter
 • การออกเสียงคำว่า ununpentium ununpentium
 • การออกเสียงคำว่า triose triose
 • การออกเสียงคำว่า Niacinamid Niacinamid
 • การออกเสียงคำว่า Carbonsäureanhydrid Carbonsäureanhydrid
 • การออกเสียงคำว่า niobium niobium
 • การออกเสียงคำว่า Mercaptogruppe Mercaptogruppe
 • การออกเสียงคำว่า Furananalyse Furananalyse
 • การออกเสียงคำว่า Furanderivat Furanderivat
 • การออกเสียงคำว่า furfurol furfurol
 • การออกเสียงคำว่า vinyl vinyl
 • การออกเสียงคำว่า phenolphthalein phenolphthalein
 • การออกเสียงคำว่า dextrose dextrose
 • การออกเสียงคำว่า Anti-Belagbildungs-Zusätze Anti-Belagbildungs-Zusätze