ภาษา:

เยอรมัน

[de]

กลับไปยัง เยอรมัน

 • การออกเสียงคำว่า Kaffernsegler Kaffernsegler
 • การออกเสียงคำว่า Alexandersegler Alexandersegler
 • การออกเสียงคำว่า Pazifiksegler Pazifiksegler
 • การออกเสียงคำว่า Haussegler Haussegler
 • การออกเสียงคำว่า Baumpieper Baumpieper
 • การออกเสียงคำว่า Zwergschneegans Zwergschneegans
 • การออกเสียงคำว่า Brachpieper Brachpieper
 • การออกเสียงคำว่า Strandpieper Strandpieper
 • การออกเสียงคำว่า Saatgans Saatgans
 • การออกเสียงคำว่า Jungfernkranich Jungfernkranich
 • การออกเสียงคำว่า Streifengans Streifengans
 • การออกเสียงคำว่า Kanarenpieper Kanarenpieper
 • การออกเสียงคำว่า Rotkehlpieper Rotkehlpieper
 • การออกเสียงคำว่า Steppenpieper Steppenpieper
 • การออกเสียงคำว่า Waldpieper Waldpieper
 • การออกเสียงคำว่า Zwerggans Zwerggans
 • การออกเสียงคำว่า Kurzschnabelgans Kurzschnabelgans
 • การออกเสียงคำว่า Schneegans Schneegans
 • การออกเสียงคำว่า Rotschnabelente Rotschnabelente
 • การออกเสียงคำว่า Spießente Spießente
 • การออกเสียงคำว่า Sichelente Sichelente
 • การออกเสียงคำว่า Steinlerche Steinlerche
 • การออกเสียงคำว่า Blauflügelente Blauflügelente
 • การออกเสียงคำว่า Löffelente Löffelente
 • การออกเสียงคำว่า Schlangenhalsvogel Schlangenhalsvogel
 • การออกเสียงคำว่า Kaplöffelente Kaplöffelente
 • การออกเสียงคำว่า Sandlerche Sandlerche
 • การออกเสียงคำว่า Tigerfink Tigerfink
 • การออกเสียงคำว่า Schnatterente Schnatterente
 • การออกเสียงคำว่า Dunkelente Dunkelente