ภาษา:

เยอรมัน

[de]

กลับไปยัง เยอรมัน

 • การออกเสียงคำว่า Aaskrähe Aaskrähe
 • การออกเสียงคำว่า Alexandersegler Alexandersegler
 • การออกเสียงคำว่า Alpendohle Alpendohle
 • การออกเสียงคำว่า Alpenschneehuhn Alpenschneehuhn
 • การออกเสียงคำว่า Alpensegler Alpensegler
 • การออกเสียงคำว่า Amsel Amsel
 • การออกเสียงคำว่า Bachstelze Bachstelze
 • การออกเสียงคำว่า Bartkauz Bartkauz
 • การออกเสียงคำว่า Basstölpel Basstölpel
 • การออกเสียงคำว่า Baumpieper Baumpieper
 • การออกเสียงคำว่า Bekassine Bekassine
 • การออกเสียงคำว่า Bergente Bergente
 • การออกเสียงคำว่า bergfink bergfink
 • การออกเสียงคำว่า Beutelmeise Beutelmeise
 • การออกเสียงคำว่า Birkenzeisig Birkenzeisig
 • การออกเสียงคำว่า Bläßgans Bläßgans
 • การออกเสียงคำว่า Blaßreiher Blaßreiher
 • การออกเสียงคำว่า Blauflügelente Blauflügelente
 • การออกเสียงคำว่า Blauhäher Blauhäher
 • การออกเสียงคำว่า Blaukehlchen Blaukehlchen
 • การออกเสียงคำว่า Blaumeise Blaumeise
 • การออกเสียงคำว่า Blaustirnamazone Blaustirnamazone
 • การออกเสียงคำว่า Bluthänfling Bluthänfling
 • การออกเสียงคำว่า Brachpieper Brachpieper
 • การออกเสียงคำว่า Brandseeschwalbe Brandseeschwalbe
 • การออกเสียงคำว่า Braunkehlchen Braunkehlchen
 • การออกเสียงคำว่า Brautente Brautente
 • การออกเสียงคำว่า Bruchwasserläufer Bruchwasserläufer
 • การออกเสียงคำว่า Buchfink Buchfink
 • การออกเสียงคำว่า Buschrohrsänger Buschrohrsänger