ภาษา:

เยอรมัน

[de]

กลับไปยัง เยอรมัน

 • การออกเสียงคำว่า stare stare
 • การออกเสียงคำว่า Waldkauz Waldkauz
 • การออกเสียงคำว่า Bartkauz Bartkauz
 • การออกเสียงคำว่า Sperlingskauz Sperlingskauz
 • การออกเสียงคำว่า Kauz Kauz
 • การออกเสียงคำว่า Jägerliest Jägerliest
 • การออกเสียงคำว่า lind lind
 • การออกเสียงคำว่า manu manu
 • การออกเสียงคำว่า ortolan ortolan
 • การออกเสียงคำว่า Hüttensänger Hüttensänger
 • การออกเสียงคำว่า twitterer twitterer
 • การออกเสียงคำว่า Unglückshäher Unglückshäher
 • การออกเสียงคำว่า Distelfink Distelfink
 • การออกเสียงคำว่า Phoebe Phoebe
 • การออกเสียงคำว่า Dohle Dohle
 • การออกเสียงคำว่า tukan tukan
 • การออกเสียงคำว่า Gackelkuckuck Gackelkuckuck
 • การออกเสียงคำว่า Star (Vogel) Star (Vogel)
 • การออกเสียงคำว่า serin serin
 • การออกเสียงคำว่า Specht Specht
 • การออกเสียงคำว่า Wattläufer Wattläufer
 • การออกเสียงคำว่า Vogel Vogel
 • การออกเสียงคำว่า Korb Korb
 • การออกเสียงคำว่า Kronenadler Kronenadler
 • การออกเสียงคำว่า Helmkasuar Helmkasuar
 • การออกเสียงคำว่า Papuakasuar Papuakasuar
 • การออกเสียงคำว่า Einlappenkasuar Einlappenkasuar
 • การออกเสียงคำว่า Hühnerhabicht Hühnerhabicht
 • การออกเสียงคำว่า Haubentaucher Haubentaucher
 • การออกเสียงคำว่า Kanadagans Kanadagans