ภาษา:

เยอรมัน

[de]

กลับไปยัง เยอรมัน

 • การออกเสียงคำว่า okapi okapi
 • การออกเสียงคำว่า kot kot
 • การออกเสียงคำว่า skalar skalar
 • การออกเสียงคำว่า wallaby wallaby
 • การออกเสียงคำว่า aap aap
 • การออกเสียงคำว่า Pitbull Pitbull
 • การออกเสียงคำว่า kobra kobra
 • การออกเสียงคำว่า Tyrannosaurus Rex Tyrannosaurus Rex
 • การออกเสียงคำว่า spin spin
 • การออกเสียงคำว่า lundi lundi
 • การออกเสียงคำว่า Hirsch Hirsch
 • การออกเสียงคำว่า elefanten elefanten
 • การออกเสียงคำว่า Katje Katje
 • การออกเสียงคำว่า Analdrüse Analdrüse
 • การออกเสียงคำว่า mandrill mandrill
 • การออกเสียงคำว่า mollet mollet
 • การออกเสียงคำว่า dachshund dachshund
 • การออกเสียงคำว่า gans gans
 • การออกเสียงคำว่า esel esel
 • การออกเสียงคำว่า Klippdachs Klippdachs
 • การออกเสียงคำว่า Kamel Kamel
 • การออกเสียงคำว่า Apollo Apollo
 • การออกเสียงคำว่า tiger tiger
 • การออกเสียงคำว่า buck buck
 • การออกเสียงคำว่า gazelle gazelle
 • การออกเสียงคำว่า otter otter
 • การออกเสียงคำว่า collie collie
 • การออกเสียงคำว่า herder herder
 • การออกเสียงคำว่า bonobo bonobo
 • การออกเสียงคำว่า Portugiesische Galeere Portugiesische Galeere