ภาษา:

ภาษาเดนมาร์ก

[da]

กลับไปยังภาษาเดนมาร์ก

หมวดหมู่: materials

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmaterials

 • การออกเสียง : aluminium aluminium
 • การออกเสียง : radium radium
 • การออกเสียง : natrium natrium
 • การออกเสียง : thallium thallium
 • การออกเสียง : thorium thorium
 • การออกเสียง : osmium osmium
 • การออกเสียง : rhenium rhenium
 • การออกเสียง : lutetium lutetium
 • การออกเสียง : gadolinium gadolinium
 • การออกเสียง : samarium samarium
 • การออกเสียง : thulium thulium
 • การออกเสียง : dysprosium dysprosium
 • การออกเสียง : cerium cerium
 • การออกเสียง : rhodium rhodium
 • การออกเสียง : ruthenium ruthenium
 • การออกเสียง : vanadium vanadium
 • การออกเสียง : scandium scandium
 • การออกเสียง : ytterbium ytterbium
 • การออกเสียง : zink zink
 • การออกเสียง : calcium calcium
 • การออกเสียง : cadmium cadmium
 • การออกเสียง : lithium lithium
 • การออกเสียง : kalium kalium
 • การออกเสียง : palladium palladium
 • การออกเสียง : plutonium plutonium
 • การออกเสียง : barium barium
 • การออกเสียง : cellofan cellofan
 • การออกเสียง : europium europium
 • การออกเสียง : hafnium hafnium
 • การออกเสียง : gallium gallium
 • การออกเสียง : germanium germanium
 • การออกเสียง : rubidium rubidium
 • การออกเสียง : strontium strontium
 • การออกเสียง : yttrium yttrium
 • การออกเสียง : zirkonium zirkonium
 • การออกเสียง : indium indium
 • การออกเสียง : polonium polonium
 • การออกเสียง : iridium iridium
 • การออกเสียง : magnesium magnesium
 • การออกเสียง : beryllium beryllium
 • การออกเสียง : kulfiber kulfiber
 • การออกเสียง : glasfiber glasfiber
 • การออกเสียง : silken silken
 • การออกเสียง : staniol staniol
 • การออกเสียง : nikkel nikkel
 • การออกเสียง : blik blik