ภาษา:

เดนมาร์ก

[da]

กลับไปยัง เดนมาร์ก

 • การออกเสียงคำว่า aluminium aluminium
 • การออกเสียงคำว่า radium radium
 • การออกเสียงคำว่า natrium natrium
 • การออกเสียงคำว่า thallium thallium
 • การออกเสียงคำว่า thorium thorium
 • การออกเสียงคำว่า osmium osmium
 • การออกเสียงคำว่า rhenium rhenium
 • การออกเสียงคำว่า lutetium lutetium
 • การออกเสียงคำว่า gadolinium gadolinium
 • การออกเสียงคำว่า samarium samarium
 • การออกเสียงคำว่า thulium thulium
 • การออกเสียงคำว่า dysprosium dysprosium
 • การออกเสียงคำว่า cerium cerium
 • การออกเสียงคำว่า rhodium rhodium
 • การออกเสียงคำว่า ruthenium ruthenium
 • การออกเสียงคำว่า vanadium vanadium
 • การออกเสียงคำว่า scandium scandium
 • การออกเสียงคำว่า ytterbium ytterbium
 • การออกเสียงคำว่า zink zink
 • การออกเสียงคำว่า calcium calcium
 • การออกเสียงคำว่า cadmium cadmium
 • การออกเสียงคำว่า lithium lithium
 • การออกเสียงคำว่า kalium kalium
 • การออกเสียงคำว่า palladium palladium
 • การออกเสียงคำว่า plutonium plutonium
 • การออกเสียงคำว่า barium barium
 • การออกเสียงคำว่า cellofan cellofan
 • การออกเสียงคำว่า europium europium
 • การออกเสียงคำว่า hafnium hafnium
 • การออกเสียงคำว่า gallium gallium