ภาษา:

เดนมาร์ก

[da]

กลับไปยัง เดนมาร์ก

 • การออกเสียงคำว่า Johannes Johannes
 • การออกเสียงคำว่า Israel Israel
 • การออกเสียงคำว่า Hubert Hubert
 • การออกเสียงคำว่า Leonard Leonard
 • การออกเสียงคำว่า Oskar Oskar
 • การออกเสียงคำว่า Ivan Ivan
 • การออกเสียงคำว่า Jean Jean
 • การออกเสียงคำว่า David David
 • การออกเสียงคำว่า Robert Robert
 • การออกเสียงคำว่า Hans Hans
 • การออกเสียงคำว่า Roman Roman
 • การออกเสียงคำว่า Sylvester Sylvester
 • การออกเสียงคำว่า Marc Marc
 • การออกเสียงคำว่า Kurt Kurt
 • การออกเสียงคำว่า Homer Homer
 • การออกเสียงคำว่า Alexis Alexis
 • การออกเสียงคำว่า Dale Dale
 • การออกเสียงคำว่า Rene Rene
 • การออกเสียงคำว่า Linus Linus
 • การออกเสียงคำว่า Aleksander Aleksander
 • การออกเสียงคำว่า mark mark
 • การออกเสียงคำว่า Arsen Arsen
 • การออกเสียงคำว่า Antonia Antonia
 • การออกเสียงคำว่า Rikard Rikard
 • การออกเสียงคำว่า Viktor Viktor
 • การออกเสียงคำว่า Augustin Augustin
 • การออกเสียงคำว่า Alfred Alfred
 • การออกเสียงคำว่า Urban Urban
 • การออกเสียงคำว่า Benjamin Benjamin
 • การออกเสียงคำว่า Denis Denis