ภาษา:

ภาษาเดนมาร์ก

[da]

กลับไปยังภาษาเดนมาร์ก

หมวดหมู่: German names

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงGerman names

 • การออกเสียง : abacus abacus
 • การออกเสียง : bien bien
 • การออกเสียง : Birger Birger
 • การออกเสียง : birk birk
 • การออกเสียง : bold bold
 • การออกเสียง : bonde bonde
 • การออกเสียง : Borger Borger
 • การออกเสียง : brede brede
 • การออกเสียง : briller briller
 • การออกเสียง : broder broder
 • การออกเสียง : brok brok
 • การออกเสียง : bruger bruger
 • การออกเสียง : brumme brumme
 • การออกเสียง : budt budt
 • การออกเสียง : bunke bunke
 • การออกเสียง : Clausen Clausen
 • การออกเสียง : danne danne
 • การออกเสียง : deller deller
 • การออกเสียง : dier dier
 • การออกเสียง : diller diller
 • การออกเสียง : eller eller
 • การออกเสียง : flaske flaske
 • การออกเสียง : fuglsang fuglsang
 • การออกเสียง : gade gade
 • การออกเสียง : ganske ganske
 • การออกเสียง : Gartner Gartner
 • การออกเสียง : Gasser Gasser
 • การออกเสียง : glade glade
 • การออกเสียง : grave grave
 • การออกเสียง : guder guder
 • การออกเสียง : hage hage
 • การออกเสียง : Haller Haller
 • การออกเสียง : Heinemeier Heinemeier
 • การออกเสียง : Hellige Hellige
 • การออกเสียง : Helmer Helmer
 • การออกเสียง : helt helt
 • การออกเสียง : Herre Herre
 • การออกเสียง : Hild Hild
 • การออกเสียง : hingst hingst
 • การออกเสียง : hoppe hoppe
 • การออกเสียง : huse huse
 • การออกเสียง : Jensen Jensen
 • การออกเสียง : kage kage
 • การออกเสียง : kamp kamp
 • การออกเสียง : kanter kanter
 • การออกเสียง : kaster kaster
 • การออกเสียง : Klamt Klamt
 • การออกเสียง : klump klump
 • การออกเสียง : korte korte
 • การออกเสียง : Koster Koster
 • การออกเสียง : Krammer Krammer
 • การออกเสียง : lege lege
 • การออกเสียง : leve leve
 • การออกเสียง : lilje lilje
 • การออกเสียง : loge loge
 • การออกเสียง : lommen lommen
 • การออกเสียง : luge luge
 • การออกเสียง : Lutter Lutter
 • การออกเสียง : mand mand
 • การออกเสียง : maron maron
 • การออกเสียง : Marte Marte
 • การออกเสียง : mente mente
 • การออกเสียง : Michelsen Michelsen
 • การออกเสียง : mier mier
 • การออกเสียง : minde minde
 • การออกเสียง : mor mor
 • การออกเสียง : mors mors
 • การออกเสียง : munding munding
 • การออกเสียง : munk munk
 • การออกเสียง : otte otte
 • การออกเสียง : pander pander
 • การออกเสียง : Rachel Rachel
 • การออกเสียง : Randers Randers
 • การออกเสียง : ridder ridder
 • การออกเสียง : rosin rosin
 • การออกเสียง : Schillings Schillings
 • การออกเสียง : seer seer
 • การออกเสียง : send send
 • การออกเสียง : sober sober
 • การออกเสียง : spies spies
 • การออกเสียง : stammer stammer
 • การออกเสียง : staven staven
 • การออกเสียง : stede stede
 • การออกเสียง : stege stege
 • การออกเสียง : stump stump
 • การออกเสียง : Suhr Suhr
 • การออกเสียง : teske teske
 • การออกเสียง : trampe trampe
 • การออกเสียง : venter venter
 • การออกเสียง : visse visse
 • การออกเสียง : zappe zappe
 • การออกเสียง : zinck zinck