ภาษา:

ชาวเวลส์

[cy]

กลับไปยัง ชาวเวลส์

 • การออกเสียงคำว่า un un
 • การออกเสียงคำว่า ein ein
 • การออกเสียงคำว่า pedair pedair
 • การออกเสียงคำว่า pedwar pedwar
 • การออกเสียงคำว่า tair tair
 • การออกเสียงคำว่า dwy dwy
 • การออกเสียงคำว่า dau dau
 • การออกเสียงคำว่า ugain ugain
 • การออกเสียงคำว่า pymtheg pymtheg
 • การออกเสียงคำว่า deunaw deunaw
 • การออกเสียงคำว่า deuddeg deuddeg
 • การออกเสียงคำว่า chwech chwech