ภาษา:

ชาวเวลส์

[cy]

กลับไปยัง ชาวเวลส์

 • การออกเสียงคำว่า Aled Aled
 • การออกเสียงคำว่า Bleddyn Bleddyn
 • การออกเสียงคำว่า Dewi Dewi
 • การออกเสียงคำว่า Emlyn Emlyn
 • การออกเสียงคำว่า Goronwy Goronwy
 • การออกเสียงคำว่า Harri Harri
 • การออกเสียงคำว่า Iorweth Iorweth
 • การออกเสียงคำว่า Mabon Mabon
 • การออกเสียงคำว่า Pedr Pedr
 • การออกเสียงคำว่า Rhydwyn Rhydwyn
 • การออกเสียงคำว่า Steffan Steffan
 • การออกเสียงคำว่า Wynn Wynn