ภาษา:

ชาวเวลส์

[cy]

กลับไปยัง ชาวเวลส์

  • การออกเสียงคำว่า Tirion Tirion
  • การออกเสียงคำว่า Seirian Seirian
  • การออกเสียงคำว่า Rhonwen Rhonwen
  • การออกเสียงคำว่า Owena Owena
  • การออกเสียงคำว่า Meinwen Meinwen
  • การออกเสียงคำว่า Heledd Heledd
  • การออกเสียงคำว่า Dilys Dilys
  • การออกเสียงคำว่า Ceinwen Ceinwen
  • การออกเสียงคำว่า Alwen Alwen