ภาษา:

ชาวเวลส์

[cy]

กลับไปยัง ชาวเวลส์

หมวดหมู่: egennamn

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงegennamn

  • การออกเสียงคำว่า Allan Allan
  • การออกเสียงคำว่า Eira Eira
  • การออกเสียงคำว่า Elis Elis
  • การออกเสียงคำว่า Morgan Morgan
  • การออกเสียงคำว่า Catrin Catrin
  • การออกเสียงคำว่า Elinor Elinor