ภาษา:

ภาษาเวลส์

[cy]

กลับไปยังภาษาเวลส์

หมวดหมู่: egennamn

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงegennamn

  • การออกเสียง : Allan Allan
  • การออกเสียง : Eira Eira
  • การออกเสียง : Elis Elis
  • การออกเสียง : Morgan Morgan
  • การออกเสียง : Catrin Catrin
  • การออกเสียง : Elinor Elinor