ภาษา:

ภาษาเวลส์

[cy]

กลับไปยังภาษาเวลส์

หมวดหมู่: County

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงCounty

  • การออกเสียง : Ceredigion Ceredigion
  • การออกเสียง : Rhondda Cynon Taf Rhondda Cynon Taf
  • การออกเสียง : Blaenau Gwent Blaenau Gwent
  • การออกเสียง : Caerphilly Caerphilly
  • การออกเสียง : Torfaen Torfaen