ภาษา:

เช็ก

[cs]

กลับไปยัง เช็ก

 • การออกเสียงคำว่า sud sud
 • การออกเสียงคำว่า alibi alibi
 • การออกเสียงคำว่า retro retro
 • การออกเสียงคำว่า satana satana
 • การออกเสียงคำว่า Salto Salto
 • การออกเสียงคำว่า Telenovela Telenovela
 • การออกเสียงคำว่า lata lata
 • การออกเสียงคำว่า luna luna
 • การออกเสียงคำว่า soda soda
 • การออกเสียงคำว่า test test
 • การออกเสียงคำว่า ano ano
 • การออกเสียงคำว่า fortuna fortuna
 • การออกเสียงคำว่า cisterna cisterna
 • การออกเสียงคำว่า oliva oliva
 • การออกเสียงคำว่า minorita minorita
 • การออกเสียงคำว่า pan pan
 • การออกเสียงคำว่า milión milión
 • การออกเสียงคำว่า vida vida
 • การออกเสียงคำว่า fén fén
 • การออกเสียงคำว่า lampion lampion
 • การออกเสียงคำว่า slang slang
 • การออกเสียงคำว่า Duna Duna
 • การออกเสียงคำว่า berte berte
 • การออกเสียงคำว่า laguna laguna
 • การออกเสียงคำว่า demo demo
 • การออกเสียงคำว่า lince lince
 • การออกเสียงคำว่า minibus minibus
 • การออกเสียงคำว่า minigolf minigolf
 • การออกเสียงคำว่า tartan tartan
 • การออกเสียงคำว่า tandem tandem