ภาษา:

เช็ก

[cs]

กลับไปยัง เช็ก

หมวดหมู่: Numbers

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงNumbers

  • การออกเสียงคำว่า 156 156
  • การออกเสียงคำว่า 12 12
  • การออกเสียงคำว่า 120 120
  • การออกเสียงคำว่า 40 40
  • การออกเสียงคำว่า 24 24
  • การออกเสียงคำว่า 27 27
  • การออกเสียงคำว่า ni ni