ภาษา:

ภาษาเช็ก

[cs]

กลับไปยังภาษาเช็ก

หมวดหมู่: Numbers

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงNumbers

 • การออกเสียง : ti ti
 • การออกเสียง : 156 156
 • การออกเสียง : 12 12
 • การออกเสียง : 120 120
 • การออกเสียง : 50 50
 • การออกเสียง : 49 49
 • การออกเสียง : 47 47
 • การออกเสียง : 43 43
 • การออกเสียง : 40 40
 • การออกเสียง : 39 39
 • การออกเสียง : 38 38
 • การออกเสียง : 37 37
 • การออกเสียง : 34 34
 • การออกเสียง : 24 24
 • การออกเสียง : 27 27
 • การออกเสียง : 30 30
 • การออกเสียง : 77 77
 • การออกเสียง : ni ni