ภาษา:

เช็ก

[cs]

กลับไปยัง เช็ก

 • การออกเสียงคำว่า hvězda hvězda
 • การออกเสียงคำว่า kupa kupa
 • การออกเสียงคำว่า brdo brdo
 • การออกเสียงคำว่า Stříbrný hřbet Stříbrný hřbet
 • การออกเสียงคำว่า Vozka Vozka
 • การออกเสียงคำว่า Vřesník Vřesník
 • การออกเสียงคำว่า Žárový vrch Žárový vrch
 • การออกเสียงคำว่า Vysoká hole Vysoká hole
 • การออกเสียงคำว่า Vysoká hora Vysoká hora
 • การออกเสียงคำว่า Velký Klín Velký Klín
 • การออกเสียงคำว่า Zadní Žalý Zadní Žalý
 • การออกเสียงคำว่า Temná Temná
 • การออกเสียงคำว่า Hubertky Hubertky
 • การออกเสียงคำว่า Vysoká seč Vysoká seč
 • การออกเสียงคำว่า Bílá skála Bílá skála
 • การออกเสียงคำว่า Světlá Světlá
 • การออกเสียงคำว่า Velký Klínovec Velký Klínovec
 • การออกเสียงคำว่า Perninský vrch Perninský vrch
 • การออกเสียงคำว่า Srnčí vrch Srnčí vrch
 • การออกเสียงคำว่า Nad Rýžovnou Nad Rýžovnou
 • การออกเสียงคำว่า Přední Planina Přední Planina
 • การออกเสียงคำว่า Studniční hora Studniční hora
 • การออกเสียงคำว่า Dub Dub
 • การออกเสียงคำว่า Ostrý vrch Ostrý vrch
 • การออกเสียงคำว่า Šerák Šerák
 • การออกเสียงคำว่า Sněžka Sněžka
 • การออกเสียงคำว่า Stříbrník Stříbrník
 • การออกเสียงคำว่า Vysoké kolo Vysoké kolo
 • การออกเสียงคำว่า Blatenský vrch Blatenský vrch
 • การออกเสียงคำว่า Ořešník Ořešník