ภาษา:

ภาษาเช็ก

[cs]

กลับไปยังภาษาเช็ก

หมวดหมู่: mountains in Czech Republic

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmountains in Czech Republic

 • การออกเสียง : hvězda hvězda
 • การออกเสียง : Svorová hora Svorová hora
 • การออกเสียง : Struhadlo Struhadlo
 • การออกเสียง : Břemeno Břemeno
 • การออกเสียง : Přilba Přilba
 • การออกเสียง : Poledník Poledník
 • การออกเสียง : Sněžka Sněžka
 • การออกเสียง : Medvědí hřbet Medvědí hřbet
 • การออกเสียง : Klínovec Klínovec
 • การออกเสียง : Zámecký les Zámecký les
 • การออกเสียง : Velká Deštná Velká Deštná
 • การออกเสียง : Smědavská hora Smědavská hora
 • การออกเสียง : Spálený Spálený
 • การออกเสียง : Sviní hora Sviní hora
 • การออกเสียง : Tetřeví hora Tetřeví hora
 • การออกเสียง : Sklářský vrch Sklářský vrch
 • การออกเสียง : Srnčí vrch Srnčí vrch
 • การออกเสียง : Babuše Babuše
 • การออกเสียง : Dřevěná hůl Dřevěná hůl
 • การออกเสียง : Vysoká hole Vysoká hole
 • การออกเสียง : Stráž Stráž
 • การออกเสียง : Malý Sněžník Malý Sněžník
 • การออกเสียง : Travná hora Travná hora
 • การออกเสียง : Dlouhý hřbet Dlouhý hřbet
 • การออกเสียง : Lví hora Lví hora
 • การออกเสียง : Růžová hora Růžová hora
 • การออกเสียง : Tlustec Tlustec
 • การออกเสียง : Svatý Tomáš Svatý Tomáš
 • การออกเสียง : Šerlich Šerlich
 • การออกเสียง : Trnová hora Trnová hora
 • การออกเสียง : Ropice Ropice
 • การออกเสียง : Malé Bradlo Malé Bradlo
 • การออกเสียง : Přední Žalý Přední Žalý
 • การออกเสียง : Špičák Špičák
 • การออกเสียง : Nad myslivnou Nad myslivnou
 • การออกเสียง : Kotel Kotel
 • การออกเสียง : Černá hora Černá hora
 • การออกเสียง : Velký Vápenný Velký Vápenný
 • การออกเสียง : V oboře V oboře
 • การออกเสียง : Koňský vrch Koňský vrch
 • การออกเสียง : Jezernice Jezernice
 • การออกเสียง : Kamenáč Kamenáč
 • การออกเสียง : Magurka Magurka
 • การออกเสียง : Malý Ještěd Malý Ještěd
 • การออกเสียง : Hrb Hrb
 • การออกเสียง : Jezerní hora Jezerní hora
 • การออกเสียง : Nad Rýžovnou Nad Rýžovnou
 • การออกเสียง : Studničná Studničná
 • การออกเสียง : Jelení hřbet Jelení hřbet
 • การออกเสียง : Velký Kokrháč Velký Kokrháč
 • การออกเสียง : Stříbrník Stříbrník
 • การออกเสียง : Kleť Kleť
 • การออกเสียง : Vysoký stolec Vysoký stolec
 • การออกเสียง : Kostelní vrch Kostelní vrch
 • การออกเสียง : Kamenitý vrch Kamenitý vrch
 • การออกเสียง : Rohanovský vrch Rohanovský vrch
 • การออกเสียง : Žďárecká hora Žďárecká hora
 • การออกเสียง : Liščí hora Liščí hora
 • การออกเสียง : Sedloňovský vrch Sedloňovský vrch
 • การออกเสียง : Černá kupa Černá kupa
 • การออกเสียง : Polom Polom
 • การออกเสียง : Trojmezná Trojmezná
 • การออกเสียง : Hradečná Hradečná
 • การออกเสียง : Stolová hora Stolová hora
 • การออกเสียง : Albeřický vrch Albeřický vrch
 • การออกเสียง : Velký Polom Velký Polom
 • การออกเสียง : Medvědí hora Medvědí hora
 • การออกเสียง : Šindelná Šindelná
 • การออกเสียง : Nad Šindlovem Nad Šindlovem
 • การออกเสียง : Ve svahu Ve svahu
 • การออกเสียง : Mechovinec Mechovinec
 • การออกเสียง : Temná Temná
 • การออกเสียง : Jelení vrch Jelení vrch
 • การออกเสียง : Velká Mokrůvka Velká Mokrůvka
 • การออกเสียง : Meluzína Meluzína
 • การออกเสียง : Knížecí stolec Knížecí stolec
 • การออกเสียง : Kapradinec Kapradinec
 • การออกเสียง : Velká Jezerná Velká Jezerná
 • การออกเสียง : Vysoký hřeben Vysoký hřeben
 • การออกเสียง : Homole Homole
 • การออกเสียง : Jánský vrch Jánský vrch
 • การออกเสียง : Na skalce Na skalce
 • การออกเสียง : Huťská hora Huťská hora
 • การออกเสียง : Holý vrch Holý vrch
 • การออกเสียง : Malý Špičák Malý Špičák
 • การออกเสียง : Modravská hora Modravská hora
 • การออกเสียง : Hubertky Hubertky
 • การออกเสียง : Stoh Stoh
 • การออกเสียง : Ořešník Ořešník
 • การออกเสียง : Větřín Větřín
 • การออกเสียง : Medvědí vrch Medvědí vrch
 • การออกเสียง : Velké Bradlo Velké Bradlo
 • การออกเสียง : Harrachovy kameny Harrachovy kameny
 • การออกเสียง : Břidličná hora Břidličná hora
 • การออกเสียง : Jelení slať Jelení slať
 • การออกเสียง : Kapraď Kapraď
 • การออกเสียง : Zátoňská hora Zátoňská hora
 • การออกเสียง : Vozka Vozka
 • การออกเสียง : Můstek Můstek
 • การออกเสียง : Radhošť Radhošť