ภาษา:

ภาษาเช็ก

[cs]

กลับไปยังภาษาเช็ก

หมวดหมู่: lidé

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงlidé

 • การออกเสียง : milenec milenec
 • การออกเสียง : miláček miláček
 • การออกเสียง : mazlíček mazlíček
 • การออกเสียง : milenka milenka
 • การออกเสียง : diskuze diskuze
 • การออกเสียง : nadřízený nadřízený
 • การออกเสียง : jednatel jednatel
 • การออกเสียง : půjčka půjčka
 • การออกเสียง : kolegyně kolegyně
 • การออกเสียง : otčím otčím
 • การออกเสียง : metafora metafora
 • การออกเสียง : přesčas přesčas
 • การออกเสียง : neslyšící neslyšící
 • การออกเสียง : subjektivní subjektivní
 • การออกเสียง : porada porada
 • การออกเสียง : burza burza
 • การออกเสียง : blahopřání blahopřání
 • การออกเสียง : dražba dražba
 • การออกเสียง : podřízený podřízený
 • การออกเสียง : nárok nárok
 • การออกเสียง : objektivní objektivní
 • การออกเสียง : pomluva pomluva