ภาษา:

เช็ก

[cs]

กลับไปยัง เช็ก

 • การออกเสียงคำว่า přesčas přesčas
 • การออกเสียงคำว่า burza burza
 • การออกเสียงคำว่า dražba dražba
 • การออกเสียงคำว่า půjčka půjčka
 • การออกเสียงคำว่า mazlíček mazlíček
 • การออกเสียงคำว่า miláček miláček
 • การออกเสียงคำว่า nárok nárok
 • การออกเสียงคำว่า metafora metafora
 • การออกเสียงคำว่า objektivní objektivní
 • การออกเสียงคำว่า subjektivní subjektivní
 • การออกเสียงคำว่า porada porada
 • การออกเสียงคำว่า diskuze diskuze
 • การออกเสียงคำว่า blahopřání blahopřání
 • การออกเสียงคำว่า pomluva pomluva
 • การออกเสียงคำว่า kolegyně kolegyně
 • การออกเสียงคำว่า podřízený podřízený
 • การออกเสียงคำว่า nadřízený nadřízený
 • การออกเสียงคำว่า jednatel jednatel
 • การออกเสียงคำว่า milenec milenec
 • การออกเสียงคำว่า milenka milenka
 • การออกเสียงคำว่า otčím otčím
 • การออกเสียงคำว่า neslyšící neslyšící