ภาษา:

ภาษาจีนจิ้น

[cjy]

กลับไปยังภาษาจีนจิ้น

หมวดหมู่: 粵語文字

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง粵語文字

  • การออกเสียง : 文
  • การออกเสียง : 重
  • การออกเสียง : 刮
  • การออกเสียง : 定
  • การออกเสียง : 點