ภาษา:

ภาษาเชอโรกี

[Tsalagi]

กลับไปยังภาษาเชอโรกี

163 คำที่ีรอการออกเสียง.