ภาษา:

คาตาลัน

[Català]

กลับไปยัง คาตาลัน

10.646 คำที่ีรอการออกเสียง.

 • บันทึกการออกเสียงคำว่า inconfessable inconfessable
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า inconcussament inconcussament
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า incondensable incondensable
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า incondicionat incondicionat
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า inconciliablement inconciliablement
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า inconclusiu inconclusiu
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า incomunicabilitat incomunicabilitat
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า inconcebibilitat inconcebibilitat
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า inconcebiblement inconcebiblement
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า incompressibilitat incompressibilitat
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า incomprimible incomprimible
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า incomptable incomptable
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า incomprensibilitat incomprensibilitat
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า incomprensiu incomprensiu
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า incomportablement incomportablement
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า incompossibilitat incompossibilitat
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า incompossible incompossible
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า incomplir incomplir
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า incomponible incomponible
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า incomportable incomportable
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า incompetentment incompetentment
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า incomplexitat incomplexitat
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า incompliment incompliment
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า incomoditat incomoditat
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า incompartible incompartible
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า incompatiblement incompatiblement
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า incommutable incommutable
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า incommutablement incommutablement
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า incommensurabilitat incommensurabilitat
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า incommovible incommovible