ภาษา:

คาตาลัน

[ca]

กลับไปยัง คาตาลัน

 • การออกเสียงคำว่า cubicar cubicar
 • การออกเสียงคำว่า tango tango
 • การออกเสียงคำว่า partir partir
 • การออกเสียงคำว่า dormir dormir
 • การออกเสียงคำว่า portar portar
 • การออกเสียงคำว่า alimenta alimenta
 • การออกเสียงคำว่า fui fui
 • การออกเสียงคำว่า llevar llevar
 • การออกเสียงคำว่า quitar quitar
 • การออกเสียงคำว่า colgar colgar
 • การออกเสียงคำว่า cuidar cuidar
 • การออกเสียงคำว่า cossi cossi
 • การออกเสียงคำว่า jugar jugar
 • การออกเสียงคำว่า centrar centrar
 • การออกเสียงคำว่า odi odi
 • การออกเสียงคำว่า borra borra
 • การออกเสียงคำว่า borró borró
 • การออกเสียงคำว่า ven ven
 • การออกเสียงคำว่า vi vi
 • การออกเสียงคำว่า ve ve
 • การออกเสียงคำว่า iré iré
 • การออกเสียงคำว่า va va
 • การออกเสียงคำว่า vas vas
 • การออกเสียงคำว่า sé
 • การออกเสียงคำว่า seré seré
 • การออกเสียงคำว่า eres eres
 • การออกเสียงคำว่า prescindir prescindir
 • การออกเสียงคำว่า contravenir contravenir
 • การออกเสียงคำว่า radicar radicar
 • การออกเสียงคำว่า curar curar