ภาษา:

คาตาลัน

[ca]

กลับไปยัง คาตาลัน

 • การออกเสียงคำว่า candela candela
 • การออกเสียงคำว่า mitomania mitomania
 • การออกเสียงคำว่า mitosi mitosi
 • การออกเสียงคำว่า mitilicultura mitilicultura
 • การออกเสียงคำว่า sutura sutura
 • การออกเสียงคำว่า actina actina
 • การออกเสียงคำว่า acridina acridina
 • การออกเสียงคำว่า acrocianosi acrocianosi
 • การออกเสียงคำว่า acta acta
 • การออกเสียงคำว่า anatomista anatomista
 • การออกเสียงคำว่า anastomosi anastomosi
 • การออกเสียงคำว่า anasarca anasarca
 • การออกเสียงคำว่า anamorfosi anamorfosi
 • การออกเสียงคำว่า anagogia anagogia
 • การออกเสียงคำว่า anafase anafase
 • การออกเสียงคำว่า anacrusi anacrusi
 • การออกเสียงคำว่า anadiplosi anadiplosi
 • การออกเสียงคำว่า anaerobiosi anaerobiosi
 • การออกเสียงคำว่า meninge meninge
 • การออกเสียงคำว่า membrana membrana
 • การออกเสียงคำว่า mena mena
 • การออกเสียงคำว่า meiosi meiosi
 • การออกเสียงคำว่า controversista controversista
 • การออกเสียงคำว่า antropogeografia antropogeografia
 • การออกเสียงคำว่า antropometria antropometria
 • การออกเสียงคำว่า antipapa antipapa
 • การออกเสียงคำว่า antiperistalsi antiperistalsi
 • การออกเสียงคำว่า antilogia antilogia
 • การออกเสียงคำว่า antibiosi antibiosi
 • การออกเสียงคำว่า anticomunista anticomunista