ภาษา:

คาตาลัน

[ca]

กลับไปยัง คาตาลัน

 • การออกเสียงคำว่า foca foca
 • การออกเสียงคำว่า oliva oliva
 • การออกเสียงคำว่า alcalde alcalde
 • การออกเสียงคำว่า Epifania Epifania
 • การออกเสียงคำว่า barca barca
 • การออกเสียงคำว่า vida vida
 • การออกเสียงคำว่า casino casino
 • การออกเสียงคำว่า anca anca
 • การออกเสียงคำว่า bèstia bèstia
 • การออกเสียงคำว่า camisa camisa
 • การออกเสียงคำว่า sòl sòl
 • การออกเสียงคำว่า pena pena
 • การออกเสียงคำว่า rufa rufa
 • การออกเสียงคำว่า energia energia
 • การออกเสียงคำว่า anaconda anaconda
 • การออกเสียงคำว่า purità purità
 • การออกเสียงคำว่า medicina medicina
 • การออกเสียงคำว่า anomalia anomalia
 • การออกเสียงคำว่า creolina creolina
 • การออกเสียงคำว่า volta volta
 • การออกเสียงคำว่า apologia apologia
 • การออกเสียงคำว่า primavera primavera
 • การออกเสียงคำว่า cloaca cloaca
 • การออกเสียงคำว่า natura natura
 • การออกเสียงคำว่า Duna Duna
 • การออกเสียงคำว่า cristià cristià
 • การออกเสียงคำว่า narrativa narrativa
 • การออกเสียงคำว่า mesoderma mesoderma
 • การออกเสียงคำว่า psicosi psicosi
 • การออกเสียงคำว่า dendrologia dendrologia