ภาษา:

คาตาลัน

[ca]

กลับไปยัง คาตาลัน

หมวดหมู่: names

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnames

 • การออกเสียงคำว่า Jordi Jordi
 • การออกเสียงคำว่า Francesc Francesc
 • การออกเสียงคำว่า Joaquim Joaquim
 • การออกเสียงคำว่า Jaume Jaume
 • การออกเสียงคำว่า Alexandre Alexandre
 • การออกเสียงคำว่า Àgape Àgape
 • การออกเสียงคำว่า Gerard Gerard
 • การออกเสียงคำว่า Àbac Àbac
 • การออกเสียงคำว่า Ferran Ferran
 • การออกเสียงคำว่า Antoni Antoni
 • การออกเสียงคำว่า Aina Aina
 • การออกเสียงคำว่า Albert Albert
 • การออกเสียงคำว่า Josep Josep
 • การออกเสียงคำว่า Joan Joan
 • การออกเสียงคำว่า Agnès Agnès
 • การออกเสียงคำว่า Raisa Raisa
 • การออกเสียงคำว่า Jàson Jàson
 • การออกเสียงคำว่า Elies Elies
 • การออกเสียงคำว่า hug hug
 • การออกเสียงคำว่า Radamès Radamès
 • การออกเสียงคำว่า Hipòlit Hipòlit
 • การออกเสียงคำว่า Iscle Iscle
 • การออกเสียงคำว่า Dunstan Dunstan
 • การออกเสียงคำว่า Josies Josies
 • การออกเสียงคำว่า Elisabet Elisabet
 • การออกเสียงคำว่า Drus Drus
 • การออกเสียงคำว่า Adrió Adrió
 • การออกเสียงคำว่า Adelgundis Adelgundis
 • การออกเสียงคำว่า sabel sabel
 • การออกเสียงคำว่า Sarra Sarra
 • การออกเสียงคำว่า Abib Abib
 • การออกเสียงคำว่า Domana Domana
 • การออกเสียงคำว่า Sabina Sabina
 • การออกเสียงคำว่า Adelvina Adelvina
 • การออกเสียงคำว่า Dafnis Dafnis
 • การออกเสียงคำว่า Dalmaci Dalmaci
 • การออกเสียงคำว่า cadi cadi
 • การออกเสียงคำว่า Josepa Josepa
 • การออกเสียงคำว่า Juventí Juventí
 • การออกเสียงคำว่า manel manel
 • การออกเสียงคำว่า Domènec Domènec
 • การออกเสียงคำว่า Esop Esop
 • การออกเสียงคำว่า Enric Enric
 • การออกเสียงคำว่า Junià Junià
 • การออกเสียงคำว่า Jerònim Jerònim
 • การออกเสียงคำว่า Davançat Davançat
 • การออกเสียงคำว่า Jutta Jutta
 • การออกเสียงคำว่า Manés Manés
 • การออกเสียงคำว่า Macrí Macrí
 • การออกเสียงคำว่า Diocleci Diocleci
 • การออกเสียงคำว่า Amalberta Amalberta
 • การออกเสียงคำว่า Gòdua Gòdua
 • การออกเสียงคำว่า Justina Justina
 • การออกเสียงคำว่า Diòscor Diòscor
 • การออกเสียงคำว่า Júlia Júlia
 • การออกเสียงคำว่า Abrahamites Abrahamites
 • การออกเสียงคำว่า Jofre Jofre
 • การออกเสียงคำว่า fidel fidel
 • การออกเสียงคำว่า vent vent
 • การออกเสียงคำว่า Marcel·lià Marcel·lià
 • การออกเสียงคำว่า Radamant Radamant
 • การออกเสียงคำว่า esteve esteve
 • การออกเสียงคำว่า Rea Rea
 • การออกเสียงคำว่า Cisar Cisar
 • การออกเสียงคำว่า Darius Darius
 • การออกเสียงคำว่า Adulf Adulf
 • การออกเสียงคำว่า Asci Asci
 • การออกเสียงคำว่า Dubrici Dubrici
 • การออกเสียงคำว่า Úrsula Úrsula
 • การออกเสียงคำว่า Mànic Mànic
 • การออกเสียงคำว่า Jolenta Jolenta
 • การออกเสียงคำว่า Agapit Agapit
 • การออกเสียงคำว่า Àgapi Àgapi
 • การออกเสียงคำว่า sator sator
 • การออกเสียงคำว่า Abdalong Abdalong
 • การออกเสียงคำว่า Muny Muny
 • การออกเสียงคำว่า Acurci Acurci
 • การออกเสียงคำว่า januari januari
 • การออกเสียงคำว่า Mosquera Mosquera
 • การออกเสียงคำว่า Manahem Manahem
 • การออกเสียงคำว่า mamet mamet
 • การออกเสียงคำว่า acari acari
 • การออกเสียงคำว่า manta manta
 • การออกเสียงคำว่า Dànae Dànae
 • การออกเสียงคำว่า Adjutori Adjutori
 • การออกเสียงคำว่า Calder Calder
 • การออกเสียงคำว่า Marina Marina
 • การออกเสียงคำว่า Uldila Uldila
 • การออกเสียงคำว่า Burat Burat
 • การออกเสียงคำว่า Juvenal Juvenal
 • การออกเสียงคำว่า mesquita mesquita
 • การออกเสียงคำว่า Posidó Posidó
 • การออกเสียงคำว่า Ermigi Ermigi
 • การออกเสียงคำว่า Mammes Mammes
 • การออกเสียงคำว่า Mamolí Mamolí
 • การออกเสียงคำว่า Domici Domici
 • การออกเสียงคำว่า Aderit Aderit
 • การออกเสียงคำว่า Duna Duna
 • การออกเสียงคำว่า Espàrtac Espàrtac
 • การออกเสียงคำว่า zaida zaida