ภาษา:

คาตาลัน

[ca]

กลับไปยัง คาตาลัน

 • การออกเสียงคำว่า dormir dormir
 • การออกเสียงคำว่า des des
 • การออกเสียงคำว่า feu feu
 • การออกเสียงคำว่า que que
 • การออกเสียงคำว่า sans sans
 • การออกเสียงคำว่า quatre quatre
 • การออกเสียงคำว่า cinc cinc
 • การออกเสียงคำว่า jeu jeu
 • การออกเสียงคำว่า qui qui
 • การออกเสียงคำว่า entre entre
 • การออกเสียงคำว่า ce ce
 • การออกเสียงคำว่า dieu dieu
 • การออกเสียงคำว่า cul cul
 • การออกเสียงคำว่า durant durant
 • การออกเสียงคำว่า inconscient inconscient
 • การออกเสียงคำว่า abracadabrant abracadabrant
 • การออกเสียงคำว่า bec bec
 • การออกเสียงคำว่า congre congre
 • การออกเสียงคำว่า avant avant
 • การออกเสียงคำว่า vers vers
 • การออกเสียงคำว่า trompe-l'oeil trompe-l'oeil
 • การออกเสียงคำว่า absent absent
 • การออกเสียงคำว่า acceptable acceptable
 • การออกเสียงคำว่า porc porc
 • การออกเสียงคำว่า sucre sucre
 • การออกเสียงคำว่า prendre prendre
 • การออกเสียงคำว่า litre litre
 • การออกเสียงคำว่า nul nul
 • การออกเสียงคำว่า huit huit
 • การออกเสียงคำว่า quinze quinze