ภาษา:

ภาษากาตาลา

[ca]

กลับไปยังภาษากาตาลา

หมวดหมู่: főnév

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfőnév

 • การออกเสียง : letargia letargia
 • การออกเสียง : est est
 • การออกเสียง : Luxemburg Luxemburg
 • การออกเสียง : Costa Rica Costa Rica
 • การออกเสียง : Niue Niue
 • การออกเสียง : Sierra Leone Sierra Leone
 • การออกเสียง : energia energia
 • การออกเสียง : Uganda Uganda
 • การออกเสียง : Vanuatu Vanuatu
 • การออกเสียง : Togo Togo
 • การออกเสียง : Tonga Tonga
 • การออกเสียง : Ruanda Ruanda
 • การออกเสียง : Saint Lucia Saint Lucia
 • การออกเสียง : Puerto Rico Puerto Rico
 • การออกเสียง : Montserrat Montserrat
 • การออกเสียง : Nauru Nauru
 • การออกเสียง : Liechtenstein Liechtenstein
 • การออกเสียง : Malawi Malawi
 • การออกเสียง : Lesotho Lesotho
 • การออกเสียง : Mayotte Mayotte
 • การออกเสียง : Líbia Líbia
 • การออกเสียง : Kiribati Kiribati
 • การออกเสียง : Jamaica Jamaica
 • การออกเสียง : Guyana Guyana
 • การออกเสียง : Eritrea Eritrea
 • การออกเสียง : Kenya Kenya
 • การออกเสียง : Brunei Brunei
 • การออกเสียง : Bolívia Bolívia
 • การออกเสียง : Belize Belize
 • การออกเสียง : som som
 • การออกเสียง : menta menta
 • การออกเสียง : volta volta
 • การออกเสียง : torna torna
 • การออกเสียง : meló meló
 • การออกเสียง : holmi holmi
 • การออกเสียง : robot robot
 • การออกเสียง : turista turista
 • การออกเสียง : diploma diploma
 • การออกเสียง : posta posta
 • การออกเสียง : haja haja
 • การออกเสียง : figura figura
 • การออกเสียง : verset verset
 • การออกเสียง : dalt dalt
 • การออกเสียง : mag mag
 • การออกเสียง : fax fax
 • การออกเสียง : arc arc