ภาษา:

คาตาลัน

[ca]

กลับไปยัง คาตาลัน

 • การออกเสียงคำว่า Luxemburg Luxemburg
 • การออกเสียงคำว่า est est
 • การออกเสียงคำว่า Costa Rica Costa Rica
 • การออกเสียงคำว่า Niue Niue
 • การออกเสียงคำว่า Sierra Leone Sierra Leone
 • การออกเสียงคำว่า energia energia
 • การออกเสียงคำว่า Togo Togo
 • การออกเสียงคำว่า Tonga Tonga
 • การออกเสียงคำว่า Uganda Uganda
 • การออกเสียงคำว่า Vanuatu Vanuatu
 • การออกเสียงคำว่า Puerto Rico Puerto Rico
 • การออกเสียงคำว่า Ruanda Ruanda
 • การออกเสียงคำว่า Saint Lucia Saint Lucia
 • การออกเสียงคำว่า Nauru Nauru
 • การออกเสียงคำว่า Montserrat Montserrat
 • การออกเสียงคำว่า Malawi Malawi
 • การออกเสียงคำว่า Mayotte Mayotte
 • การออกเสียงคำว่า Lesotho Lesotho
 • การออกเสียงคำว่า Líbia Líbia
 • การออกเสียงคำว่า Liechtenstein Liechtenstein
 • การออกเสียงคำว่า Kiribati Kiribati
 • การออกเสียงคำว่า Jamaica Jamaica
 • การออกเสียงคำว่า Guyana Guyana
 • การออกเสียงคำว่า Eritrea Eritrea
 • การออกเสียงคำว่า Kenya Kenya
 • การออกเสียงคำว่า Brunei Brunei
 • การออกเสียงคำว่า Botswana Botswana
 • การออกเสียงคำว่า Angola Angola
 • การออกเสียงคำว่า Belize Belize
 • การออกเสียงคำว่า Bolívia Bolívia