ภาษา:

คาตาลัน

[ca]

กลับไปยัง คาตาลัน

 • การออกเสียงคำว่า Tina Tina
 • การออกเสียงคำว่า Berta Berta
 • การออกเสียงคำว่า Lina Lina
 • การออกเสียงคำว่า set set
 • การออกเสียงคำว่า Oscar Oscar
 • การออกเสียงคำว่า Jack Jack
 • การออกเสียงคำว่า Fred Fred
 • การออกเสียงคำว่า Tord Tord
 • การออกเสียงคำว่า Roger Roger
 • การออกเสียงคำว่า Samuel Samuel
 • การออกเสียงคำว่า Curt Curt
 • การออกเสียงคำว่า Jacob Jacob
 • การออกเสียงคำว่า Manfred Manfred
 • การออกเสียงคำว่า Bill Bill
 • การออกเสียงคำว่า Roine Roine
 • การออกเสียงคำว่า Signar Signar
 • การออกเสียงคำว่า Eira Eira
 • การออกเสียงคำว่า Ulrica Ulrica
 • การออกเสียงคำว่า Janet Janet
 • การออกเสียงคำว่า Rosita Rosita
 • การออกเสียงคำว่า Justina Justina
 • การออกเสียงคำว่า Magda Magda
 • การออกเสียงคำว่า marit marit
 • การออกเสียงคำว่า Cristina Cristina
 • การออกเสียงคำว่า daga daga
 • การออกเสียงคำว่า Susanna Susanna
 • การออกเสียงคำว่า Judit Judit
 • การออกเสียงคำว่า Elna Elna
 • การออกเสียงคำว่า Camilla Camilla
 • การออกเสียงคำว่า asta asta