ภาษา:

คาตาลัน

[ca]

กลับไปยัง คาตาลัน

 • การออกเสียงคำว่า blanc blanc
 • การออกเสียงคำว่า platejada platejada
 • การออกเสียงคำว่า sort sort
 • การออกเสียงคำว่า rosa rosa
 • การออกเสียงคำว่า granat granat
 • การออกเสียงคำว่า Bru Bru
 • การออกเสียงคำว่า bela bela
 • การออกเสียงคำว่า gris gris
 • การออกเสียงคำว่า mena mena
 • การออกเสียงคำว่า barna barna
 • การออกเสียงคำว่า lila lila
 • การออกเสียงคำว่า púrpura púrpura
 • การออกเสียงคำว่า grises grises
 • การออกเสียงคำว่า vermella vermella
 • การออกเสียงคำว่า grisa grisa
 • การออกเสียงคำว่า negre negre
 • การออกเสียงคำว่า verd verd
 • การออกเสียงคำว่า vermell vermell
 • การออกเสียงคำว่า groc groc
 • การออกเสียงคำว่า blau blau
 • การออกเสียงคำว่า caqui caqui
 • การออกเสียงคำว่า colorimetria colorimetria
 • การออกเสียงคำว่า deuteranòpsia deuteranòpsia
 • การออกเสียงคำว่า deuteranopia deuteranopia
 • การออกเสียงคำว่า discromatòpsia discromatòpsia
 • การออกเสียงคำว่า tricromàcia tricromàcia
 • การออกเสียงคำว่า rubicund rubicund